Pakotteet maittain

Valko-Venäjä: pakotteet

Valko-Venäjä: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 17.11.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1989 ja asetuksella (EU) 2021/1986 otetaan käyttöön tiettyjä poikkeuksia kieltoon myöntää vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia Valko-Venäjän hallitukselle sekä Valko-Venäjän julkisille elimille ja virastoille. Päätöstä 2012/642/YUTP ja asetusta (EY) N:o 765/2006 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1989 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2021/1986 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 17.11.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1990 ja asetuksella (EU) 2021/1985 muutetaan nimeämisperusteita, jotta kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä voidaan soveltaa sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka järjestävät tai ovat osallisina sellaisissa Lukašenkan hallinnon järjestämissä toimissa, joilla helpotetaan unionin ulkorajojen laitonta ylittämistä tai kiellettyjen tavaroiden siirtämistä ja rajoitettujen tavaroiden laitonta siirtämistä, mukaan lukien vaaralliset tavarat, jonkin jäsenvaltion alueelle. Päätöstä 2012/642/YUTP ja asetusta (EY) N:o 765/2006 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1990 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2021/1985 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 642/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2006(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Kuljetukseen ja liikenteeseen liittyvät kiellot ja rajoitukset

 • valkovenäläisten lentoyhtiöiden liikennöimien tai Valko-Venäjältä peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö jäsenvaltion alueelta, laskeutuminen ja ylilento on kielletty

Vientikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus 
  (aikaisemmin voimassa ollutta aseita (ja muita puolustustarvikkeita) ja niihin liittyviä tarvikkeita sekä niihin liittyvää teknistä apua, palveluita ja rahoitusta koskevaa vientikieltoa laajennettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/1031 (pdf, 6 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetuksella (EU) 2021/1030 pdf, 14 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet ja niihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus
 • telekommunikaation tai internetin valvontaan tarkoitettujen laitteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvät palvelut, rahoitusapu ja tekninen apu
 • kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti sotilaallista käyttöä varten Valko-Venäjälle tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle Valko-Venäjällä tai päätöksen liitteessä nimetyille henkilöille, yhteisöille tai elimille Valko-Venäjällä sekä näihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja muut palvelut, rahoitus ja rahoitusapu
 • tupakkatuotteiden tuotannossa tai valmistuksessa käytettyjen tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Valko-Venäjälle tai käytettäväksi Valko-Venäjällä

Tuontikiellot

 • öljytuotteiden osto, tuonti tai siirto Valko-Venäjältä sekä teknisen avun tai koulutuksen tarjoaminen, rahoitus tai rahoitustuki, sekä kieltoihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen
 • kaliumkloridin (”potaskan”) osto, tuonti tai siirto Valko-Venäjältä

Pääomamarkkinoita koskevat kiellot

 • Valko-Venäjälle, sen hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille sekä tietyille julkisomisteisille tai julkisessa määräysvallassa oleville rahoituslaitoksille ja muille laitoksille asetetaan unionin pääomamarkkinoille pääsyä koskevia rajoituksia
 • vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen Valko-Venäjän hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille kielletään
 • Euroopan investointipankille asetetaan tiettyjä kieltoja Valko-Venäjään liittyen
 • EU:n jäsenvaltioilta edellytetään toimia, joilla ne rajoittavat niiden kansainvälisten kehityspankkien toimintaa Valko-Venäjällä, joiden jäseniä ne ovat

Varojen jäädyttäminen

 • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä (taloudellisesti) tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

 • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuulliset henkilöt ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvät tai sitä (taloudellisesti) tukevat henkilöt