Pakotteet maittain

Valko-Venäjä: pakotteet

Valko-Venäjä: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 18.2.2020 voimaantulleella päätöksellä YUTP 2020/214 jatketaan Valko‐Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP (1) voimassaoloa vuodella 28.2.2021 saakka. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää

Päätös
 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 642/2012/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2006 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet ja niihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä (taloudellisesti) tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuulliset henkilöt ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvät tai sitä (taloudellisesti) tukevat henkilöt