Pakotteet maittain

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea lisäsi 6.2.2020 yhden henkilön luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Tämä henkilö on sen vuoksi lisätty päätöksen 2010/788/YUTP liitteeseen 1 sekä asetuksen (EY) N:o 1183/2003 liitteeseen 1.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/788/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1183/2005 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, jos vastaanottaja on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva valtiosta riippumaton henkilö tai yhteisö

Varojen jäädyttäminen

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden sekä asevientikieltoa rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden henkilöiden matkustusrajoitukset