Pakotteet maittain

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 12.12.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/1940 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12.12.2019 asti. Lisäksi päätöksellä ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1931 muutetaan kahdeksaa rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/788/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1183/2005 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, jos vastaanottaja on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva valtiosta riippumaton henkilö tai yhteisö

Varojen jäädyttäminen

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden sekä asevientikieltoa rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden henkilöiden matkustusrajoitukset