Pakotteet maittain

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Kongon demokraattinen tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 29 päivänä kesäkuuta 2021 päätöslauselman 2582 (2021), jolla muutetaan niitä perusteita, joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1807 (2008) 9 ja 11 kohdassa vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi otettavat henkilöt ja yhteisöt nimetään. Vastaavat muutokset toteutetaan neuvoston 26.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1866, jolla muutetaan päätöstä 2010/788/YUTP, ja asetuksella (EU) 2021/1863, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1183/2005.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EY) N:o 1183/2005 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1866 (pdf, 1 sivu)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2021/1863 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkin säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/788/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1183/2005(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, jos vastaanottaja on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva valtiosta riippumaton henkilö tai yhteisö

Varojen jäädyttäminen

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden sekä asevientikieltoa rikkovien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. vaalien järjestämistä estävien sekä ihmisoikeusloukkauksiin, väkivaltaisuuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin syyllistyneiden henkilöiden matkustusrajoitukset