4.10.2023

Egypti: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Siinain niemimaan pohjoisosiin, lähelle Libyan rajaa ja läntiselle aavikkoalueelle ei tule matkustaa lainkaan. Tarpeetonta matkustamista Etelä-Siinaille muualle kuin Sharm El Sheikhiin, Dahabiin ja Pyhän Katariinan luostariin tulee välttää. Matkailijoita kehotetaan yleiseen varovaisuuteen ja ympäristön huomioimiseen koko maassa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Matkailijoita kehotetaan yleiseen varovaisuuteen ja ympäristön huomioimiseen koko maassa.

Siinain niemimaan pohjoisosiin, lähelle Libyan rajaa ja läntiselle aavikkoalueelle ei tule matkustaa lainkaan.

Matkustamista Etelä-Siinaille muualle kuin turistikohteisiin, Sharm El Sheikhin alueelle, Dahabiin ja Pyhän Katariinan luostariin, tulee välttää. Matkustettaessa on tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pohjois-Siinain turvallisuustilanne on erittäin huono.

Egyptin rantakohteissa Hurghadan ja Marsa Alamin alueella yleinen turvallisuustilanne on pysynyt vakaana.

Kairoon ja Alexandriaan matkustettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Väkivaltaisia yhteenottoja esiintyy edelleen aika ajoin erityisesti suurissa kaupungeissa. Asevoimat ovat läsnä kaupungeissa ja maanteillä. Tilanteesta johtuen erityisesti Kairossa on liikennerajoituksia, ruuhkia ja tiesulkuja. Junaliikenteessä voi olla peruutuksia. Kaikki lentoasemat toimivat normaalisti. Kairossa ja muissa kaupungeissa kehotetaan välttämään paikkoja, joille väkijoukkoja on kokoontunut tai kokoontumassa (muun muassa suuria aukioita, hallintorakennuksia, poliisiasemia, oikeusistuimia, uskonnollisia rakennuksia ja yliopistoja). Joukkoliikenteen osalta tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Väkijoukkojen kokoontumisia, poliisia tai turvallisuusviranomaisia ei myöskään tule valokuvata.

Viranomaisten sulkemille alueille ei tule mennä ja niitä ei tule valokuvata. Turvallisuusviranomaisten vastustaminen saattaa johtaa pidätykseen. Ulkomaalaisilla tulee aina olla mukanaan matkustusasiakirja (passi), josta selviää henkilöllisyys ja maassa oleskelun tarkoitus. Egyptin hallitus on julistanut muslimiveljeskunnan terroristijärjestöksi. Tämän seurauksensa yhteydenpito ko. järjestön kanssa tai sen tukemiseksi tulkittava toiminta saattaa johtaa vaikeuksiin Egyptin viranomaisten kanssa.

Erityiset turvallisuusriskit

Siinailla, El Alameinin ja Libyan välisellä alueella sekä Hurghadan eteläpuolella on maamiinoja. Kaikkia miinakenttiä autiomaassa ei ole merkitty ja niistä jotkut miinat tai miinakentät ovat kulkeutuneet alkuperäisiltä paikoiltaan uusille alueille eroosion mukana.

Rikollisuus

Rikollisuus on Egyptissä yleisesti matalaa, mutta varkaudet ja ryöstöt ovat lisääntyneet varsinkin suurissa kaupungeissa.

Kuten muuallakin matkustaessa passista, luottokorteista ja rahoista kannattaa pitää erityistä huolta.

Kairossa, Aleksandriassa ja muissa suurissa kaupungeissa liikuttaessa tulee olla tavanomaista valppaampi.

Yksin liikkuvien naisten tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteensa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Onnettomuudet liikenteessä ovat yleisiä. Liikenne on suurissa kaupungeissa usein kaoottinen ja nopeudet hyvin korkeita. Kaupunkien välisillä maanteillä ei noudateta nopeusrajoituksia. Osa ajoneuvoista, kuten useimmat taksit, on vanhoja ja huonokuntoisia. Viranomaiset eivät kykene takaamaan maanteiden turvallisuutta. Mahdollisuuksien mukaan on hyvä välttää ajamista yöllä pääteiden ja suurien kaupunkien ulkopuolella.

Kairon metro on erittäin suosittu matkustustapa usealle kairolaiselle. Erityisesti ruuhka-aikoina matkustajien määrä ylittää helposti laskennallisen kapasiteetin. Ruuhka-aikoina metrolla liikkumista kannattaa välttää. Metrovaunuissa ei ole ilmastointia ja varsinkin kesäaikana riski nestehukan ja kuumuuden aiheuttamaan uupumukseen ja rasitukseen on olemassa.

Luonnonolot

Tulvat voivat aiheuttaa teihin vaurioita vuoristo- ja rannikkoalueilla. Tulvia on vuosittain talvisin Hurghadan alueelta rannikolta vuoristoon päin johtavilla teillä ja Siinain puolella Sharm El Sheikhin ja Kairon välisellä tiellä sekä Pyhän Katariinan luostariin johtavilla teillä.

Terveys

Yleisen hygienian ja siisteyden taso poikkeaa Suomessa totutusta. Vatsataudit ovat yleisiä, joten on tärkeää kiinnittää huomiota henkilökohtaiseen puhtauteen erityisesti käsien pesuun. Egyptissä on todettu H1N1-influenssatartuntoja sekä H5N1-lintuinfluenssatapauksia. Maan viranomaiset seuraavat tilannetta ja lisätietoja saa soittamalla Egyptin terveysministeriön tiedotusnumeroon 105 tai kääntymällä lähimmän sairaalan puoleen.

Egyptin suurissa kaupungeissa ja matkailukeskuksissa on kansainvälistä tasoa olevia sairaaloita. Hoitomaksut ovat korkeat. Mikäli hoidettava maksaa itse sairaanhoitopalvelusta, lääkäri tai sairaala antaa virallisen kuitin ja selvityksen hoidosta vakuutusyhtiötä varten. Samoin apteekeista saa virallisen kuitin lääkemaksuista. Tarkista, että selvityksissä ja kuiteissa on hoitoa antaneen lääkärin tiedot, myös nimen selvennys sekä lääkärin vastaanoton ja hoitoa antaneen sairaalan yhteystiedot; osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sairaaloiden osalta myös verkkosivuosoite.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Kulttuurieroihin kannattaa tutustua jo ennen matkaa ja pyrkiä huomioimaan ne. Virallisia pukeutumista koskevia sääntöjä ei ole ja esimerkiksi naisten ei tarvitse käyttää huivia kuin moskeijoissa vieraillessaan. Välimeren ja Punaisen meren rannikon lomakeskuksissa on pukeutuminen vapaampaa, mutta niiden ulkopuolella on hyvä pukeutua konservatiivisemmin olkapäät ja polvet peittäviin asuihin.

Homoseksuaalisesta kanssakäymisestä voidaan Egyptissä tuomita vankeusrangaistukseen.

Egyptissä huumeiden käyttö ja hallussapito on kiellettyä. Tuomiot voivat olla hyvinkin ankarat.

Kriittisten julkaisujen ja mielipiteiden ilmaisemista Egyptin yhteiskunnasta, hallituksesta tai presidentistä sosiaalisessa mediassa tulee välttää. Julkaisuja ja postauksia saatetaan pitää Egyptin lain vastaisena ja tuomiot voivat olla ankarat. Turisteja on pidätetty sosiaalisen median julkaisujen vuoksi Egyptin vastaisina henkilöinä.

Sotilaskohteita ja useita julkisia rakennuksia ei saa kuvata. Poliittisen tilanteen epävakauden vuoksi suositellaan erityistä varovaisuutta myös tapahtumia ja väkijoukkoja kuvattaessa. Henkilöiden kuvaamiseen tulee pyytää kuvattavilta lupa.

Antiikkiesineiden ja muiden vanhojen tavaroiden maastavientiin tarvitaan virallinen lupa. Kauppiaiden antamat todistukset eivät ole riittäviä. Myös kaikenlaisten aseiden, toimimattomienkin, maasta vienti on kielletty ilman virallista lupaa.

Korallien kerääminen ja maasta vienti on ehdottomasti kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

Egyptin terveysministeriön Facebook -sivu arabiaksi: www.facebook.com/egypt.mohp

Egyptin maahantulomääräyksistä saat lisätietoja Egyptin suurlähetystöstä seuraavasta sähköpostiosoitteesta: consulategypthelsinki@hotmail.com

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat