Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
15.9.2021

Azerbaidžan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahiin ja sitä ympäröivälle alueelle sekä Armenian vastaisen rajan läheisyyteen.

Ajankohtaista

Tilanne ja rajoitukset Azerbaidžanissa saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa maan tilanteesta saat seuraamalla Azerbaidžanin viranomaisten ja tiedotusvälineiden tiedotusta:

https://mfa.gov.az/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)
https://azernews.az(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Vältä matkustamista Vuoristo-Karabahiin ja sitä ympäröivälle alueelle samoin kuin Azerbaidžanin ja Armenian väliselle raja-alueelle (lisää tietoa kohdassa Erityiset turvallisuusriskit).

Vältä suuria väkijoukkoja. Varkauksien ja ryöstöjen varalta on hyvä pysyä valppaana.

Hätätilanteessa Suomen kansalaiset voivat kääntyä muiden EU-maiden tai pohjoismaiden edustustojen puoleen.

Ruotsin suurlähetystö
ISR Plaza 11.floor
69 Nizami str.
Baku
Puh. +994 12 505 2576
Sähköposti: ambassaden.baku@gov.se

Bakussa voi kääntyä myös Suomen kunniakonsulin Faig Jabiyevin puoleen:

Faig Jabiyev
Nasimi district, Nasibbey Yusifbeyli street 86, apt. 7, AZ1007, Baku, Azerbaijan
Puhelin: +994 12 404 41 80 (ext. 1157)
Matkapuhelin: +994 50 220 60 04
Sähköposti: faig.jabiyev@caspiandrilling.com

Erityiset turvallisuusriskit

Armenian ja Azerbaidžanin välinen konflikti Vuoristo-Karabahista eskaloitui sodaksi syyskuun 2020 lopussa ja päättyi Venäjän fasilitoimaan tulitaukoon 10.11.2020. Sodan seurauksena Azerbaidzhan valloitti takaisin Armenian v. 1994 tulitaukosopimuksen mukaan miehittämät alueet sekä eteläisen osan Vuoristo Karabahia. Pohjoisen osan status on epäselvä ja tulitaukolinjoja varmistaa kattava Venäjän rauhanturva-operaatio. Pääsy alueelle on rajoitettu. Ulkomaalaisia ei ole päästetty tähänkään mennessä alueelle ilman erityislupaa. Tilanne on erittäin epästabiili vielä pitkään. Alueella on merkittävä määrä miinoitettuja alueita ja räjähtämättömiä ammuksia. Terrorismin ja sissitoiminnan riskiä ei voida sulkea pois. Covid-riski kertaa epävakautta.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuneet rikokset ovat tapahtuneet lähinnä pimeän aikaan ravintoloiden ja yökerhojen läheisyydessä. Käytä virallisia takseja ja liiku mahdollisuuksien mukaan ryhmissä. Poliiseiksi tekeytyneet rikolliset ovat joskus pysäyttäneet ulkomaalaisia ja varastaneet asiakirjoja sekä rahaa. Mikäli poliisin univormuun pukeutunut henkilö pysäyttää kadulla, kannattaa käyttäytyä yhteistyöhaluisesti, mutta vaatia nähtäväksi virkamerkki tai -kortti.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Azerbaidžanin tiet ovat Bakua lukuun ottamatta pääosin erittäin heikossa kunnossa. Lisäksi paikallinen liikennekulttuuri on kaaosmaista. Liikennesääntöjä ei noudateta, ja ylinopeudet ovat usein huomattavia. Liikenne on vaarallista niin autoilijalle kuin jalankulkijalle. Autot ovat usein huonokuntoisia, ja monista autoista puuttuvat turvavyöt. Azerbaidžanissa tapahtuukin runsaasti liikenneonnettomuuksia. Teiden heikon kunnon ja valaistuksen puutteiden takia pimeällä ajamista kannattaa välttää. Liikenteen promilleraja on nolla.

Luonnonolot

Azerbaidžan sijaitsee maanjäristysalueella, joten pienet maanjäristykset ovat yleisiä. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Azerbaidzhanin ulkoministeriön tiedotteita asiasta voi seurata osoitteessa:
https://mfa.gov.az/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Julkinen terveydenhuolto ei ole Azerbaidžanissa länsimaisella tasolla. Sairaaloiden varustetaso on matala, ja Bakun ulkopuolella voi olla pulaa lääkkeistä ja muista sairaalatarvikkeista. Yksityisiä ja englanninkielisiä terveyspalveluita on saatavilla vain Bakussa.

Vesijohtovettä ei kannata juoda.

Matkailijalla on hyvä olla voimassa laaja matkavakuutus. Sen tulisi kattaa lentoevakuointi Suomeen vakavan sairauden tai onnettomuuden yhteydessä.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Valtaosa väestöstä on islaminuskoista, mutta uskontoa pidetään yksityisasiana. Suhtautuminen muun muassa alkoholiin on melko liberaalia. Vaikka maassa pukeudutaan yleisesti länsimaiseen tapaan, vältä kuitenkin paljastavaa pukeutumista.

Huumausaineiden käytöstä voi saada pitkiä vankilatuomioita ja huomattavan korkeita sakkoja. Sotilaskohteiden valokuvaamista ei suositella. Niiden lähistölle pyrkineitä matkailijoita on pidätetty kuulusteluja varten. Uskonnollisia kohteita kuvattaessa on hyvä pyytää siihen lupa.

Maahantulosäännökset

Matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita.

Maahantuloa koskevista asioista saa tietoa Tukholmassa sijaitsevasta Azerbaidžanin suurlähetystöstä (http://www.azembassy.se/(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

Englanninkieliset ohjeet omatoimimatkailijoiden rekisteröitymisestä löytyvät Azerbaidžanin maahanmuuttoviraston (State Migration Service) verkkosivuilta http://migration.gov.az(Linkki toiselle verkkosivustolle).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Kiertävä suurlähettiläs Etelä-Kaukasiassa

ITA-22@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat