Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
15.9.2021

Iran: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallisuuspoliittinen tilanne voi muuttua nopeasti ja ennakoimattomasti. Seuraa viranomaisten ohjeita ja mediaa. Vältä suuria väkijoukkoja ja mahdollisia mielenosoituksia. Vaalit ja paikalliset juhlapäivät saattavat lisätä mielenosoitusten todennäköisyyttä. Myös tietoliikenneverkkojen toiminnassa voi olla häiriöitä vaalien tai poikkeuksellisten tapahtumien yhteydessä.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Iranin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta http://finlandabroad.fi/iran(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Yleistilanne Iranissa on rauhallinen, eikä ulkomaalaisiin matkailijoihin kohdistu vihamielisyyttä tai uhkaa valtaosassa maata. Matkailijan kannattaa kuitenkin olla valpas maan poliittisen ja taloudellisen tilanteen äkillisten muutosten ja mahdollisten levottomuuksien varalta. Kansainvälistä tilannetta, Lähi-idän ja Iranin naapuruston tapahtumia kannattaa seurata tiedotusvälineistä jo ennen matkaa.

Iran sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, jossa maanjäristykset ovat mahdollisia. Maanjäristyksen sattuessa tulee noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. Seismologian laitoksen sivuilta löytyy tietoa, kuinka toimia maanjäristyksen sattuessa:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne Iranissa on herkkä. Väkijoukoista, kulkueista ja mielenosoituksista on syytä pysyä erossa. Poliittiset mellakat ovat mahdollisia. Kansalaisten ja poliisivoimien kohtaamiset voivat muuttua väkivaltaisiksi. Varovaisuutta kannattaa noudattaa, sillä myös ulkomaalaiset voivat joutua pidätetyiksi ja heihin voi levottomuuksien yhteydessä kohdistua väkivaltaa. Turvallisuusjoukkojen toiminta ja laintulkinta saattavat olla mielivaltaista.

Suurlähetystö suosittelee tarkistamaan ennen matkaa paikallisten juhla- ja merkkipäivien ajankohdat. Juhlapäivinä mielenosoitusten todennäköisyys kasvaa.

Yleiset hätänumerot Iranissa:
115 ambulanssi
125 palokunta
110 poliisi

Yllä mainituissa numeroissa ei välttämättä ole englannin kielen taitoista henkilökuntaa.

Erityiset turvallisuusriskit

Vältä kaikkea matkustamista Afganistanin, Irakin ja Pakistanin vastaisilla raja-alueilla. Pakistanin vastainen raja (Sistan-Baluchistanin maakunta sekä Kermanin maakunta Bamin kaupungista itään) on erityisen vaarallista seutua. Alueet ovat epävakaita mm. etnisistä levottomuuksista, rikollisjoukkioista ja huumausaineiden vastaisesta kamppailusta johtuen. Alueellinen tilanne, esimerkiksi terroristijärjestö ISISin toiminta Irakissa ja Syyriassa, on tuonut raja-alueille lisäjännitteitä.

Kaakkois-Iranissa on siepattu myös ulkomaalaisia. Terrori-iskut ovat mahdollisia etenkin raja-alueilla. Kaakkois-Iranin lisäksi etenkin Luoteis-Iranissa (Khuzestan, Kordestan, Kermanshah ja Länsi-Azerbaidžanin provinssi) hallituksen vastaiset mielenilmaisut ja väkivaltaisuudet ovat mahdollisia.

Armenian ja Azerbaidžanin väliset sotilaalliset yhteenotot Vuoristo-Karabahin konfliktin yhteydessä voivat heijastua myös Iranin puolelle rajaa. Iranin ja Azerbaidžanin välistä rajaa ei ole kaikilta osin merkitty selvästi.

Rikollisuus

Henkilöihin kohdistuvat väkivalta- ja omaisuusrikokset ovat edelleen suhteellisen harvinaisia. Ulkomaalaisiin kohdistuvat ryöstöt ovat lisääntyneet hieman viime aikoina, mutta niiden kokonaismäärä on yhä vähäinen.

Turistien suosimissa kaupunki- ja vaelluskohteissa saattaa esiintyä valepoliiseja. Poliisiksi itseään väittävän henkilön autoon ei pidä mennä eikä luovuttaa poliisille käteistä. Tarvittaessa pyydä poliisia esittämään virkakortti. Poliisi saa pyytää matkustusasiakirjaasi nähtäväksi, mutta ei saa ottaa sitä haltuunsa. Iranin turistialueilla varkaudet ovat kasvussa. Käsilaukkujen ja kännyköiden sieppauksia kadulla tai väkijoukossa tapahtuu aika ajoin. Moottoripyörällä liikkuvat varkaat ovat vieneet matkailijoiden käsilaukkuja turistikohteissa ja Teheranissa.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri Iranissa poikkeaa huomattavasti suomalaisesta. Liikennesääntöjä noudatetaan hyvin joustavasti. Teillä ja kaduilla pätee vahvimman oikeus. Liikenneonnettomuuksia sattuu paljon. Teiden kunto on joillakin osuuksilla hyvin heikko. Suurkaupungeissa on pahoja ruuhkia. Siirtymisiin on varattava runsaasti aikaa. Liikenteestä johtuvat ilmansaasteet ja melu Teheranissa aiheuttavat ongelmia.

Jos joudut liikenneonnettomuuteen, odota poliisin saapumista äläkä poistu paikalta. Ulkomaisella autoilijalla on oltava kansainvälinen ajokortti. Erityisesti pimeällä onnettomuuksien riski kasvaa, sillä maanteillä liikkuu paljon ajoneuvoja ilman ajovaloja. Myös jalkakäytävillä on syytä varoa moottoripyöräilijöitä tai mopedisteja, jotka pyrkivät välttämään ajoteiden ruuhkia. Matkailua öisin omalla autolla tulee välttää kaikkialla Iranissa. Julkiset kulkuneuvot, kuten linja-autot ja junat, ovat turvallisempia vaihtoehtoja. Julkinen liikenne kaupunkien välillä on vilkasta ja suhteellisen luotettavaa. Kaupunkien ulkopuolella liikuttaessa kannattaa olla varovainen erityisesti sotilaskohteiden tai muiden sensitiivisten kohteiden läheisyydessä.

Iranilaisten lentoyhtiöiden kalusto on vanhaa. Myös varaosista on puutetta. Viime vuosina maan sisäisillä lennoilla on sattunut useita lento-onnettomuuksia, jotka ovat vaatineet satoja kuolonuhreja. Iranin lentoliikenteeseen on tullut viime vuosina yksityisiä lentoyhtiöitä, joiden konekanta on uudempaa. Uudet yhtiöt toimivat samoilla pelisäännöillä kuin kansainväliset halpalentoyhtiöt.

Aluevesikiistoista johtuen herkillä rannikkoalueilla veneilleitä länsimaalaisia on pidätetty ja tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin

Paikalliset tietoliikenneverkot voivat toimia hyvinkin epävarmasti tietoliikenneverkkojen kattavuuden ja viranomaisten harjoittaman häirinnän vuoksi. Suomalaiset matkapuhelinliittymät toimivat vaihtelevasti. Pääsy useille verkkosivustoille on estetty. Iranissa otettiin käyttöön 2018 ulkomailta tuotujen matkapuhelinten ja niissä käytettävien iranilaisten SIM-korttien rekisteröinti. Uusista säännöistä tiedotetaan lentokentillä.

Tärkeät paperit kuten matkaliput on hyvä tulostaa mukaan eikä luottaa siihen, että ne saa tulostettua sähköpostista tai muusta palvelusta.

Luonnonolot

Iran sijaitsee maanjäristysherkällä vyöhykkeellä. Pieniä järistyksiä tapahtuu jatkuvasti. Matkailijan on hyvä pitää mukanaan selviytymispakkaus (vettä, ruokaa, välttämättömät lääkkeet, taskulamppu, pilli jne.) äärimmäisiä tilanteita varten. Luonnonkatastrofin sattuessa seuraa paikallisten viranomaisten ohjeita. Hiekkamyrskyt ja tulvat voivat aika ajoin hankaloittaa matkustamista.

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja: https://finlandabroad.fi/web/irn/etusivu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta. Tarkasta ennen matkaa mitä matkavakuutuksesi kattaa.

Perusterveydenhuolto toimii Teheranissa ja muissa suurissa kaupungeissa tyydyttävästi. Turistin on tarvittaessa paras kääntyä yksityisten sairaaloiden/klinikoiden puoleen, joissa on usein myös englannin kielen taitoisia lääkäreitä. Paikallisissa hätäkeskuksissa ja sairaaloissa ei välttämättä osata englantia.

Teheran sijaitsee noin 1 100–1 900 metriä merenpinnan yläpuolella. Teheranin ilma on hyvin kuivaa ja saasteista. Tämä voi aiheuttaa ja pahentaa hengitystieongelmia. Hygieniaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja juoda pullotettua vettä. Erilaisia vatsa- ja suolistotauteja aiheuttavia bakteereja kuten salmonellaa esiintyy. Kuumimpaan kesäaikaan joissakin kaupungeissa (Teheran, Esfahan) on ilmennyt myös koleratapauksia.

Iraniin kohdistuvista kansainvälisistä pakotteista johtuen kaikkia lääkkeitä ei ole aina saatavilla.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Iranin hallintojärjestelmä perustuu uskonnolliseen johtajuuteen ja soveltaa laajasti sharia-lakia. Kaikkien tulee noudattaa islamilaisia pukeutumissääntöjä: naisilla hiukset ja niskan peittävä huivi, polvipituinen väljähkö takki sekä nilkat peittävä vaatetus. Miesten on pidettävä pitkiä housuja, mutta lämpimään vuodenaikaan miehet voivat käyttää myös lyhythihaisia t-paitoja. Virallisissa tapaamisissa asun on oltava peittävä, solmiota ei tarvitse käyttää. Syksyllä surukuukauden (muharam) aikana kannattaa pukeutua tummiin väreihin. Surukuukauden aika vaihtuu vuosittain. Monessa moskeijassa edellytetään naisilta sisäänpääsyyn shadoria, jota voi lainata moskeijan vahtimestareilta. Jos moskeija vaatii kenkien riisumista, omat sukat on hyvä olla mukana.

Iranissa miesten ja naisten välisessä kanssakäymisessä noudatetaan sääntöjä, joita tulee noudattaa. Seksuaalinen kanssakäyminen on sallittu vain avioliitossa, vapaata seurustelua ei hyväksytä. Teheranin ulkopuolella hotelli voi joskus pyytää esittämään vihkitodistuksen todisteeksi avioliitosta, jos mies ja nainen aikovat yöpyä samassa huoneessa. Julkisia hellyydenosoituksia eri sukupuolten välillä saattaa joskus nähdä suurissa kaupungeissa, mutta ne ovat virallisesti edelleen kiellettyjä.

Sopimattomasta käyttäytymisestä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Avioliiton ulkopuoliset suhteet ja homoseksuaalinen kanssakäyminen ovat lain mukaan rikoksia, joista voi seurata raipaniskuja tai jopa kuolemantuomio. Paikallisia moraalikäsityksiä koskevat säännöt etenkin julkisilla paikoilla pätevät myös ulkomaalaisiin. Sopimattomasta käytöksestä tai pukeutumisesta voi saada huomautuksia.

Sekä päihde- että siveettömyysrikoksista langetettavat rangaistukset ovat ankaria ja poikkeavat länsimaisista. Alkoholin maahantuonti ja nauttiminen on Iranissa kielletty, samoin huumausaineiden hallussapito ja käyttö. Iranissa annetaan vuosittain lukuisia kuolemantuomioita huumausainerikoksista.

Valokuvaamisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Useiden rakennusten kuvaaminen on kielletty (mm. diplomaattiset edustustot, jotkut virastot, ydinvoimalaitokset, lentokentät, sotilaskohteet). Kiellosta ilmoitetaan usein liikennemerkillä. Kiellon rikkomisesta voi seurata ankara rangaistus. Ulkomaalaisia on pidätetty sensitiivisten kohteiden valokuvaamisesta, mutta myös hyvin vähäpätöisiltä ja satunnaisilta vaikuttavien asioiden kuvaaminen voi aiheuttaa ongelmia. Poliisien valokuvaaminen on johtanut pidätyksiin. Suhtautuminen valokuvaukseen voi vaihdella, joten on syytä noudattaa varovaisuutta. Myös mielenosoitusten ja väenkokousten kuvaamista tulee välttää. Suurlähetystö suosittelee matkustajia pidättäytymään muiden kuin selkeiden turistikohteiden kuvauksesta. Luvaton droonien käyttö on kielletty.

Iran ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta. Iranin ja Suomen kaksoiskansalaisia pidetään Iranissa iranilaisina, joihin sovelletaan Iranin lakeja ja käytäntöjä. Kaksoiskansalaisten auttaminen ongelmatilanteissa voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Jos kaksoiskansalainen pidätetään, paikallisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tästä lähetystölle.

Ramadanin (paastokuukausi) aikana tulee ottaa huomioon islamin uskontoon perustuvat säännöt ja välttää syömistä, juomista tai tupakoimista julkisilla paikoilla auringonnousun ja auringonlaskun välisenä aikana.

Kansainväliset luotto- ja pankkikortit eivät toimi Iranissa eli käteistä kannattaa varata tarpeeksi koko matkan ajaksi. Rahaa voi vaihtaa lentokentällä, joissakin hotelleissa ja vaihtopisteissä. Iranissa on ollut käytössä keväästä 2018 alkaen rialin virallinen vaihtokurssi ja markkinakurssi.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Iraniin tarvittavan viisumin hankinta kannattaa aloittaa ajoissa.
Lisätietoja Iranin suurlähetystö Helsingissä https://finland.mfa.gov.ir/en(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat