Sodan oikeussäännöt

Sodan oikeussäännöt

Sodan oikeussäännöt -julkaisuun on koottu Geneven sopimukset sekä muut keskeiset Suomea velvoittavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden (IHL) sopimukset. Julkaisu on tarkoitettu käsikirjaksi.

Julkaisu: Sodan oikeussäännöt (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 268 sivua, 5,43 Mt)

kansainvälinen oikeus
rauhanvälitys