Evaluointi Suomen tuesta Nicaraguan kuntahallinnon ICT-hankkeelle

Evaluointi Suomen tuesta Nicaraguan kuntahallinnon ICT-hankkeelle

Final evaluation of municipal ICT programme in Nicaragua (PDF, englanninkielinen)

Suomen rahoittama, vuosina 2006–2010 toteutettu Nicaraguan kuntahallinnon ICT-hanke evaluoitiin vuonna 2011. Evaluoinnin teki Finnish Consulting Group (FCG).

Evaluointi arvioi hankkeen toimintaa haastavassa institutionaalisessa ympäristössä. Institutionaaliset muutokset ja epävarmuus aiheuttivat pitkiä toimettomia jaksoja, jotka heikensivät hankkeen tehokkuutta. Osa hankkeen sovelluksista, kuten karjarekisteri ja terveydenhuollon sisäinen verkko, olivat onnistuneita, toisia (esim. väestörekisteri, maanomistusrekisteri) taas ei onnistuttu toteuttamaan.

Hankkeella oli kuitenkin merkittäviä vaikutuksia kuntatasolla: tietoa käsitellään entistä tehokkaammin ja turvallisemmin ja kansalaisille tarjottavat palvelut ovat parantuneet. Suhteessa hankkeen kehitystavoitteeseen demokratian syventymisestä, ei kuitenkaan saavutettu merkittävää muutosta. Tämä johtui osaksi poliittisesta tilanteesta ja osaksi viivytysten aiheuttamasta kiireestä hankkeen toteutuksessa sekä hanketiimin puhtaasti teknisestä henkilökunnasta.

Pitemmällä aikavälillä hankkeen teknologian ja sovellusten kestävyys riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka hyödyllisenä hyödynsaajat nämä näkevät. Suuremmat kunnat vaikuttavat löytäneen teknologian hyödyt. Pienemmissä kunnissa riski sovellusten hylkäämiseen on suurempi.

Suomen suositellaan jatkavan pioneerityötään demokratianprosessien tukemisessa ICT-työkalujen avulla. Ehtona kuitenkin on, että poliittinen ja institutionaalinen ympäristö on tällaiselle työlle suotuisa. Evaluointi antaa suosituksia otettavaksi huomioon mahdollisissa replikointihankkeissa.