EU:n laajentumiseen ja naapuruushankkeisiin liittyvät tuet

Twinning- ja TAIEX-hankkeet ovat keskeinen keino EU-ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden jäsenyysvalmiuksien vahvistamisessa.

Ulkoministeriö koordinoi Twinning- ja TAIEX-ohjelmia Suomessa.

Twinning-hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija. Myös TAIEX-hankkeet on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille.

Tämän sivun sisällöstä vastaa