Suomen pysyvä edustusto Natossa

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi.

Virka-aika

ma-pe klo 8.45-17.00

Sähköpostiosoite

  • sanomat.NAE@gov.fi

Puhelin

  • +32 475 752 936

Postiosoite

Permanent Representation of Finland to NATO
NATO H.Q.
Boulevard Leopold III
B-1110 BRUSSELS
BELGIUM

Sijainti kartalla

Verkkolaskutusosoite

OVT: 0037024597393097
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Henkilöstö

Piritta Asunmaa
Edustuston päällikkö
CV
Hanna Lepistö
Pysyvän edustajan sijainen
Erkki Aalto
Puolustusasiainneuvos
Asko Muhonen
Erityisasiantuntija
Sanna Laaksonen
Puolustusmateriaalineuvos
Pete Piirainen
Erityisasiantuntija
puolustuspolitiikka
Aleksi Roinila
Erityisasiantuntija
puolustuspolitiikka
Anna Ilvesniemi
Resurssineuvos
Sanna Milano
Ensimmäinen lähetystösihteeri
Toivo Martikainen
Ensimmäinen lähetystösihteeri
Ville-Veikko Pitkänen
Erityisasiantuntija
huoltovarmuusasiat
Saana Kyröläinen
Ensimmäinen lähetystösihteeri
Claus Lindroos
Vastuuvirkamies
Anu Pulkkinen
Vastuuvirkamies
Salla Manninen
Koordinaattori
Poliittinen tiimi
  • +32 475 752 941

Puolustusvoimat NAE

Mika Seppä
Sotilasedustajan sijainen
Petteri Kajanmaa
Apulaissotilasedustaja
Petri Haataja
Apulaissotilasedustaja
Ville Valkeinen
Apulaissotilasedustaja
Esa Mäkinen
Apulaissotilasedustaja
Jouni Koskinen
Apulaissotilasedustaja
Samuli Terämä
Apulaissotilasedustaja
Matti Mustanoja
Apulaissotilasedustaja
Harry Kantola
Apulaissotilasedustaja
Antti-Pekka Kiiski
Apulaissotilasedustaja
Markus Hanska
Informaatiokoordinaattori
Aleksi Suominen
Komendantti
Timo Virta
Esikunta-aliupseeri
Riikka Wento
Avustaja
  • +32 2 706 2118
  • +32 475 754 420
Johanna Tuusa
Tiedonhallinnan sihteeri

Kansalliset asiantuntijat Natossa

Jarkko Korhonen
Erityisasiantuntija
puolustuspolitiikka
  • +32 2 707 9815
Kalle Luukkainen
Erityisasiantuntija
huoltovarmuusasiat

Avustava henkilökunta

Paula Valpas
Tiiminvetäjä
hallintopalvelut
Lea Klapuri
Hallinnollinen avustaja
Tietohallinnon suunnittelijakoordinaattori
Eija Pöyhönen Rivera
Hallintovastaava
Anne Mattila
Hallintovastaava
Marjaana Joshi
Pysyvän edustajan assistentti
  • +32 2 707 2101
Tuula Estola
Assistentti
Jenina Haapanen
Assistentti
Riku Ekman
Virastopalvelutyöntekijä
  • +32 476 802 598
Martti Mieskylä
Virastopalvelutyöntekijä

Viestintä ja julkisuusdiplomatia

Joona Suni
Neuvonantaja
Tiedottaja
  • +32 475 752 936