Suomi toimii aktiivisesti seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi

Suomi toimii aktiivisesti seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja kuuluvat kaikille. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopistealue. Suomi edistää sateenkaari-ihmisten oikeuksia maailmalla sekä aktiivisen poliittisen toiminnan että taloudellisen tuen kautta.

Kuvassa pohjoismaiden edustustojen työntekijöitä Pride-lippujen kanssa Hanoissa.
Suomen ulkomaanedustustot osallistuvat Pride-ja IDAHOT-tapahtumiin eri puolilla maailmaa. Kuva Hanoista, missä pohjoismaisten suurlähetystöjen henkilökunta osallistui yhdessä Pride-kulkueeseen vuonna 2019. Kuva: Victoria Tilsted

Ulkoministeriössä ja Suomen suurlähetystöissä maailmalla tehdään työtä syrjimättömyyden edistämiseksi monin tavoin.

Työtä syrjimättömyyden edistämiseksi maailmalla

Syrjimättömyys ja osallisuus ovat Suomen ihmisoikeuspolitiikan läpileikkaavia teemoja. Olemme sitoutuneita toimimaan kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi. Teemme läheistä yhteistyötä muiden hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ulkoministeriö tukee ja tekee yhteistyötä esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajien kanssa seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi.

Suomen suurlähetystöt maailmalla  seuraavat tarkoin sateenkaari-ihmisten asemaa ja siinä tapahtuvaa kehitystä. Otamme syrjimättömyyden aktiivisesti esille kahdenvälisissä tapaamisissa ja kansainvälisillä areenoilla.

Yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla

Suomi osallistuu sateenkaari-ihmisten oikeuksien kehittämiseen kansainvälisillä foorumeilla: EU:ssa, YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja ETYJ-toiminnan kautta.

Suomi toimeenpanee aktiivisesti EU:n seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevia linjauksia. Pyrimme siihen, että EU:n toiminta on johdonmukaista kotikentällä ja suhteessa kolmansiin valtioihin. Suomi nostaa myös yksittäistapauksia esille ja seuraa oikeudenkäyntejä yhdessä muiden EU- ja samanmielisten maiden kanssa.

Suomi nostaa sateenkaari-ihmisten asemaa esille YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelussa (UPR). Suomi antaa myös vahvan tukensa YK:n ihmisoikeusneuvoston ja muiden elinten päätöslauselmille, jotka käsittelevät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Tuemme ihmisoikeusneuvoston perustaman itsenäisen asiantuntijan mandaattia.

Taloudellista tukea

Tuemme useita sateenkaari-kansalaisjärjestöjä ja -hankkeita taloudellisesti. Suomi on muun muassa Global Equality –rahaston suurimpia tukijoita.