Vientivalvontalainsäädännön uudistus etenee

Valtioneuvosto antoi 16. toukokuuta kaksikäyttötuotteiden vientivalvontalainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta ja samalla kumottavaksi nykyinen laki.

Esityksessä(Linkki toiselle web-sivustolle.) on kyse kansallisesta täydentävästä sääntelystä, joka on tarpeen EU:n vientivalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi. Lakiuudistuksen tavoitteena on kansallisen sääntelyn yhteensovittaminen vientivalvonta-asetuksen kanssa ja vientivalvonnan tehokkaan toimeenpanon varmistaminen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavan rikoslain 46 luvun sääntelyä koskien säännöstelyrikosta ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyöntiä.

Hallituksen esityksen luonnosta on valmisteltu ulkoministeriössä virkatyönä. Valmistelun aikana on kuultu sidosryhmiä muun muassa kahdessa kaikille sidosryhmille avoimessa keskustelutilaisuudessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2024.

Lisätietoja:

  • Carola Miller, lainsäädäntösihteeri, vientivalvontayksikkö, puh +358 29 5350 089
  • Helmi Hämäläinen, lakimies, puh +358 29 535 0584
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi