EU laajentaa pakotteitaan vastauksena Venäjän jatkuvaan hyökkäyssotaan

Euroopan unioni on asettanut 25. helmikuuta 2023 uusia pakotteita vastauksena Venäjän jatkuviin hyökkäyksiin Ukrainan siviilikohteita ja kriittistä infrastruktuuria vastaan. Kymmenennessä pakotepaketissa laajennetaan vientikieltoja kriittiselle teknologialle, teollisuustuotteille ja kaksikäyttötuotteille. Lisäksi EU ottaa käyttöön uusia toimia pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta on kulunut vuosi. Kymmenennessä pakotepaketissa edelleen laajennetaan henkilö- ja yhteisölistauksia, jotka koskevat Venäjän asevoimia ja niitä tukevia tahoja, mukaan lukien useita iranilaisia lennokkivalmistajia.

Vientikieltojen piiriin lisätään tuotteita ja teknologiaa, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista tuotantokykyä. Laajennetut kiellot koskevat muun muassa kaksikäyttötuotteita, teollisuustuotteita, komponentteja, sähköisiä ohjauslaitteita, kameroita ja optisia laitteita. Vientikieltojen piiriin lisätään myös terästuotteita, teollisuuden laitteita ja elektroniikkaa.

Pakotteiden kiertämistä pyritään estämään kieltämällä aseiden, ammusten ja kaksikäyttötuotteiden kauttakulku Venäjän läpi kolmansiin maihin. 

Tuontikieltoja laajennetaan tuotteilla, joista saatavilla tuloilla Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa. Laajennetut kiellot koskevat öljytuotteita ja jalosteita, kuten bitumia ja synteettistä kumia. 

Venäjän kansalaisilta kielletään jäsenyys EU:ssa sellaisten yritysten hallituksissa, joiden toimiala liittyy kriittiseen infrastruktuuriin, kuten energiantuotantoon. Venäläisten mediatalojen lähetystoimintaa EU:ssa koskevia rajoituksia laajennetaan. Maakaasun varastointikapasiteetin tarjoaminen venäläisille toimijoille estetään. 

Venäjän ulkopuolelle rekisteröityjen, venäläisessä omistuksessa tai hallinnassa olevien tilauslentojen operaattoreille asetetaan ilmoitusvelvoite. Lisäksi asetetaan velvoite eurooppalaisille toimijoille raportoida kytköksensä Venäjän keskuspankin varoihin. 

Eurooppalaisten yritysten vetäytymistä Venäjältä helpotetaan lisäämällä poikkeusluvan myöntämisperusteita sekä pidentämällä tiettyjen, jo olemassa olevien poikkeusluvan myöntämisperusteiden määräaikoja. 

Ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä
 

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/432(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/426(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/429(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ns. sektoripakotejärjestelmä
 

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/434(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/427(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoa

  • Pia Sarivaara, lähetystöneuvos, kansainvälisen oikeuden yksikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 350 660 (pakotteet)
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi