- Valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä (2002)

Valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä (2002)

Pöytäkirjalla (CAT-OP) perustetaan kidutuksen vastaisen komitean alakomitea, joka vierailee paikoissa, joissa pidetään tai voidaan pitää vapaudenriiston kohteeksi joutuneita henkilöitä. Valtiot velvoitetaan nimeämään tai perustamaan kansallinen valvontajärjestelmä kidutuksen ehkäisemiseksi asianomaisessa valtiossa.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta