Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus TSS (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR) sisältää muun muassa työhön ja työoloihin, terveyteen, asumiseen, ravinnonsaantiin, koulutukseen ja kulttuuriin liittyviä oikeuksia.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (TSS-sopimus) tuli voimaan Suomen osalta voimaan 3.1.1976; asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (Sops 6/1976(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)). TSS-sopimus kattaa muun muassa oikeuden terveyteen, koulutukseen, työhön sekä oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin, oikeuden tyydyttävään elintasoon sekä oikeuden nauttia tieteestä, taiteesta ja kulttuurielämästä. 

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

TSS-sopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle (TSS-komitea), jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Pöytäkirjassa määrätään myös valtiovalituksista, joissa sopimusvaltio väittää, ettei toinen sopimusvaltio täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Valinnainen pöytäkirja tuli voimaan Suomen osalta 30.4.2014.

TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo TSS-komitea. Suomen valtiolla on velvollisuus raportoida TSS-komitealle määräajoin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. TSS-komitea antaa yleissopimuksen tulkinnasta yleissuosituksia, jotka ovat luettavissa TSS-komitean verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

7. määräaikaisraportti (3/2020)

Suomeksi: Suomen seitsemäs määräaikaisraportti, 3/2020 (pdf, 41 sivua)

Kysymykset

Loppupäätelmät 

In English: 7th periodoc report of Finland, 3/2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 42 pages)

List of issues

Conclusions

Follow-up

Assessment of the Committee

6. määräaikaisraportti (7/2011)

In English: 6th periodic report of Finland, 7/2011 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, kt, pages)

Conclusions

5. määräaikaisraportti (10/2005)

Suomeksi: Suomen viides määräaikaisraportti, 10/2005 (pdf,  kt, sivua)

In English: 5th periodic report of Finland, 10/2005 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 457 kt, 113 pages)

Conclusions

4. määräaikaisraportti (8/1999)

Suomeksi: Suomen neljäs määräaikaisraportti, 8/1999 (avautuu uuteen ikkunaan), (PDF,  312 kt, 80 sivua)

In English: 4th periodic report of Finland, 8/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 176 kt, 59 pages)

Conclusions

3. määräaikaisraportti (5/1995)

Suomeksi: Suomen kolmas määräaikaisraportti, 5/1995 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF,  3,2 Mt, 48 sivua)

In English: 3rd periodic report of Finland, 5/1995 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 144 kt, 65 pages)

Conclusions

2. määräaikaisraportti (1984)

In English: 2nd periodic report of Finland, 1/1984 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF,  180 kt, 10 pages)

Conclusions

1. määräaikaisraportti (1978)

In English: 1st periodic report of Finland, 2/1978 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 144 kt, 65 pages)

Conclusions

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta