Suomi vie vesiosaamista uuden strategian voimin

Finnish Water Way on Suomen uusi laajalla yhteistyöllä syntynyt strategia vesiturvallisen maailman luomiseen. Nyt ajantasaistettu, vuoteen 2030 ulottuva kansainvälinen vesistrategia avaa Suomen tavoitteita vesitoimijana ja tarjoaa keinoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen vesisektorilla.

Finnish Water Way – Suomen vesialan kansainvälinen strategia asettaa päämääräkseen vastuullisen ja oikeudenmukaisen vesiturvallisuuden rakentamisen. Strategian keskeisenä käsitteenä on Finnish Water Way, joka tarkoittaa suomalaista, toimialat ylittävää ja läheiseen yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa kestävään vesivarojen hallintaan. Yhteiskunnan eri toimijoilla on keskeinen rooli vesialan osaamisen yhteen tuomisessa ja kotimaisen osaamisen kasvun mahdollistamisessa kansainväliseksi yhteistyöksi ja liiketoiminnaksi.

Strategialle on määritelty kolme painopistettä – kestävä kehitys ja vesi, ihminen ja vesi sekä rauha ja vesi – ja niitä läpileikkaavat tavoitteet. Strategiassa eritellään Suomen tavoitteita näiden painopisteiden alla ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Visiona on vesiturvallinen maailma vuoteen 2030 mennessä.

Uuden strategian julkaisun myötä Suomen edellinen, vuonna 2009 laadittu vesialan kansainvälinen strategia päivittyy kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseksi. Näin strategia ohjaa Suomen vesialan kansainvälisiä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä edesauttaa samalla YK:n agenda 2030 -ohjelman vesitavoitteen (Sustainable Development Goal 6) toteutumista kansainvälisen yhteistyön avulla.

Strategian tueksi tullaan laatimaan hallituskausittain päivitettävä toimintasuunnitelma, joka ohjaa kansallisia resursseja ja strategian toimeenpanoa käytännössä.

Strategia on laadittu läheisessä yhteistyössä viiden ministeriön – maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja ympäristöministeriö – ja muiden sidosryhmien, kuten tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Ministeriöiden valmistelua tukivat erityisesti Aalto-yliopisto ja Suomen vesifoorumi ry.

Strategia: Finnish Water Way - Suomen kansainvälinen vesistrategia