Ilmastonmuutos uhka kehitystavoitteille, painottaa tuore YK-raportti

Ilmastonmuutos uhka kehitystavoitteille, painottaa tuore YK-raportti

YK julkisti vuosittaisen Agenda 2030 -edistystä mittaavan raporttinsa seurantakokouksen yhteydessä.

Maailma on viime vuosikymmeninä ottanut ripeitä edistysaskelia esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden ja nälän vähentämisessä. Eteneminen uhkaa kuitenkin hidastua tai kääntyä väärään suuntaan, mikäli ilmastonmuutosta ja eriarvoisuuden kasvua ei torjuta nykyistä kunnianhimoisemmin, varoittaa kestävän kehityksen globaali seurantaraportti. Raportti on sarjassaan neljäs sen jälkeen, kun maailman maat sopivat kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmasta vuonna 2015.

Edistystä raportti listaa esimerkiksi terveystavoitteissa: alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on vuodesta 2000 vuoteen 2017 pudonnut 9,8 miljoonasta 5,4 miljoonaan. Rokotusten ansiosta tuhkarokkoon kuolleiden määrä putosi samalla ajanjaksolla 80 prosenttia. Myös energian saanti on parantunut: sähköä on käytössään jo yhdeksällä kymmenestä maailman ihmisestä.

Äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus putosi 36 prosentista alle 9 prosenttiin vuosien 1990 ja 2018 välillä. Edistys on ollut merkittävää, mutta nyt tahti on hidastumassa erityisesti laajojen konfliktien ja luonnonkatastrofien lisäämän haavoittuvuuden myötä.

Ripeä käännös tarpeen

Raportin mukaan eriarvoisuus kasvaa sekä eri maiden välillä että niiden sisällä. Alueista heikoilla ovat erityisesti Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Etelä-Aasia, ja maailman köyhistä huomattavasti useampi asuu maaseudulla kuin kaupungissa. Eriarvoisuus näkyy myös työllisyydessä: nuoret ovat työttömiä todennäköisemmin kuin vanhempi ikäpolvi. Myös sukupuolten tasa-arvoon on yhä matkaa.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden osalta kehitys on huolestuttavinta, sillä hiilidioksidin määrä ilmakehässä jatkaa kasvuaan eikä merten happamoitumista ja biodiversiteetin heikkenemistä ole saatu pysäytettyä. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti myös muihin YK-tavoitteisiin, syventää eriarvoisuutta ja johtaa ruokaturvan, terveyden ja turvallisuuden ongelmiin, raportti muistuttaa.

YK:n pääsihteeri António Guterres vetoaakin raportin esipuheessa nopeampiin ja päättäväisempiin toimiin tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi. The Sustainable Development Goals 2019 -raportti(Linkki toiselle verkkosivustolle) julkistettiin tiistaina YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksen (HLPF) yhteydessä.