Honorary Consulate of Sweden, Lahti

Puhelin

  • +358 3 864 11

Sähköpostiosoite

  • konsul@polttimo.com

Käyntiosoite

c/o Polttimo Oy
Niemenkatu 18
15140
LAHTI
FINLAND

Kansallispäivä

6 June (1523)

Henkilöstö

Mr Pär-Gustaf Relander
Kunniakonsuli