Embassy of Sweden, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 687 7660

Faksi

  • +358 9 176 416

Sähköpostiosoite

  • ambassaden.helsingfors@gov.se

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 7 B
00170
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

6 June (1523)

Commercial Office

Käyntiosoite

Business Sweden
Eteläesplanadi 24
00130
HELSINKI
FINLAND


Henkilöstö

H.E. Mrs Nicola Clase
Suurlähettiläs
Helsinki
Ms Eva Ingrid Elisabeth Fagerman
Ministerineuvos
Helsinki
Mrs Jenny Kanerva
Lähetystöneuvos
Helsinki
  • Mr Fredrik Kristersson
Captain (N) Kalevi Wikström
Sotilasasiamies
Helsinki
  • Mrs Annelie Elisabet Wikström
Mr Nenad Dobrota
I lähetystösihteeri
Helsinki
  • Ms Andrijana Pejic