Embassy of the Republic of Poland, Helsinki

Embassy of the Republic of Poland, Helsinki

Chancery

Faksi

  • +358 9 684 7477

Puhelin

  • +358 9 618 281 20

Sähköpostiosoite

  • helsinki.amb.info@msz.gov.pl

Käyntiosoite

Armas Lindgrenintie 21
00570
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

3 May Constitution Day

Consular Section

Faksi

  • 684 7477

Puhelin

  • 618 281 03

Käyntiosoite

Armas Lindgrenintie 21
00570
HELSINKI
FINLAND


Henkilökunta

Mr Marcin Janusz Tatarzynski
Lähetystöneuvos
Helsinki
  • Mrs Anna Ewa Tatarzynska
Mr Piotr Rafał Płachtański
I lähetystösihteeri, konsuli
Helsinki
Colonel Rafał Szczepkowski
Sotilasasiamies
Helsinki
  • Mrs Anetta Szczepkowska
Ms Małgorzata Maria Antoniak-Rożek
II lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Małgorzata Dorota Benson
III lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Christopher Andrew Benson
Mr Pawel Burek
II lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mr Anna Katarzyna Burek