Embassy of Romania, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 241 4414

Sähköpostiosoite

  • helsinki@mae.ro

Käyntiosoite

Stenbäckinkatu 24
00250
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

1 December

Consular Section

Puhelin

  • +358 9 241 3624

Sähköpostiosoite

  • helsinki.consul@mae.ro

Henkilöstö

H.E. Mrs Maria Ligor
Suurlähettiläs
Helsinki
Mrs Rodica-Olivia Petre
Ministerineuvos
Helsinki
Mr Mihai Constantinescu
Lähetystöneuvos
Helsinki
Ms Andreea Aştefănesei-Şaguna
II lähetystösihteeri
Helsinki
Mrs Lăcrămioara Corcheş
Avustaja
Helsinki
  • Mr Florinel Gornea
Colonel Ciprian Antonescu
Sotilasasiamies
Oslo