Embassy of the Republic of Iraq, Helsinki

Embassy of the Republic of Iraq, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 681 887 34

Sähköpostiosoite

  • info@iraqiembassy.fi

Käyntiosoite

Lars Sonckin tie 2
00570
HELSINKI
FINLAND

Consular Section

Puhelin

  • +358 9 681 887 20
  • +358 44 491 5104

Sähköpostiosoite

  • con2@iraqiembassy.fi

Henkilökunta

Mr Ziad Tariq Mustafa Mustafa
II lähetystösihteeri
Helsinki
  • Mrs Ulaa Muaiad Dawd Al-Murayaty
Mr Farazdaq Mohammed Hadi Hasan Al-Agele
III lähetystösihteeri
Helsinki
Ms Naba Mudhafar Zedan
III lähetystösihteeri
Helsinki