Embassy of the Kingdom of Denmark, Helsinki

Embassy of the Kingdom of Denmark, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 684 1050
  • +358 9684 105 20

Faksi

  • +358 9 698 5156

Sähköpostiosoite

  • helamb@um.dk

Käyntiosoite

Mannerheimintie 8, 6th floor
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

16 April Birthday of H.M. Queen Margrethe II (1940)

Henkilöstö

H.E. Ms Charlotte Laursen
Suurlähettiläs
Helsinki
Mr Jesper Stig Andersen
Edustuston päällikön sijainen
Helsinki
  • Ms Anna Helena Stig Andersen