Canadian Embassy, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 228 530

Faksi

  • +358 9 228 533 85

Sähköpostiosoite

  • hsnki@international.gc.ca

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 25 B
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

1 July Canada Day (1867)

Henkilöstö

H.E. Mr Jason Tolland
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Saija Nurminen
Mr Clinton Donald Cash Martin
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mr Paul Douglas Dickson
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mrs Angela Gawel
Ministeri
London
Ms Mejlina Modanu
I lähetystösihteeri
Riga
Mr René Lamontagne
Avustaja
London
Mr Michael Todd Kachmar
Avustaja
London
Mr Serge Séguin
Avustaja
London
Mr John Philip O'Brien
Lähetystöneuvos
The Hague
Colonel Jeff Drummond
Sotilasasiamies
Oslo