Embassy of Canada, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 228 530

Faksi

  • +358 9 228 533 85

Sähköpostiosoite

  • hsnki@international.gc.ca

Postiosoite

Embassy of Canada
PO Box 779
00101
HELSINKI
FINLAND

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 25 B
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

1 July Canada Day (1867)

Henkilöstö

H.E. Ms Jeanette Stovel
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mr Michael Robert McGinn
Mr Thomas Laith Gagnon
Lähetystöneuvos
Helsinki
  • Mrs Brynna Leanne Gagnon
Mr Clinton Donald Cash Martin
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mrs Laurel Ann Beckett Rasmus
Lähetystöneuvos
Helsinki
Ms Mejlina Modanu
I lähetystösihteeri
Riga
Mr John Philip O'Brien
Lähetystöneuvos
The Hague
Colonel François Chamberland
Sotilasasiamies
Oslo
Mr Saleh Mukbil
Avustaja
London