Canadian Embassy, Helsinki

Canadian Embassy, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 228 530

Faksi

  • +358 9 228 533 85

Sähköpostiosoite

  • hsnki@international.gc.ca

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 25 B
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

1 July Canada Day (1867)

Henkilöstö

H.E. Mr Jason Tolland
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Saija Nurminen
Mr Francisco Uy
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mr Clinton Donald Cash Martin
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mrs Angela Gawel
Ministeri
London
Mr Gordon Shaffer
Lähetystöneuvos
London
Ms Melissa Yued Eie Tam
I lähetystösihteeri
London
Mr Robert Kenneth Stevenson
Lähetystöneuvos
London
Ms Nancy Jane Mason
Lähetystöneuvos
The Hague
Mr Paul Douglas Dickson
Lähetystöneuvos
Helsinki
Mr Robert Le Ngoc Tran
II lähetystösihteeri
The Hague
Mr René Lamontagne
Avustaja
London
Mr Michael Todd Kachmar
Avustaja
London
Mr Serge Séguin
Avustaja
London
Colonel Jeff Drummond
Sotilasasiamies
Oslo
Ms Mejlina Modanu
I lähetystösihteeri
Riga