Australian Honorary Consulate, Helsinki

Puhelin

  • +358 10 420 4492

Sähköpostiosoite

  • australian.consulate@tradimex.fi

Käyntiosoite

Museokatu 25 B 23
00100
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

26 January Australia Day (1788)

Henkilöstö

Ms Anja Aalto
Kunniakonsuli