Embassy of the Oriental Republic of Uruguay, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 682 933 00

Sähköpostiosoite

  • urufinlandia@mrree.gub.uy

Käyntiosoite

Yrjönkatu 16
00120
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

25 August Proclamation of Independence (1825)

Henkilöstö

H.E. Mr Pablo Porro Lancieri
Suurlähettiläs
Helsinki
  • Mrs Nancy Visconti Sanini
Mr Santiago Daniel Alonso De Souza Viera
I lähetystösihteeri
Helsinki