Embassy of the Oriental Republic of Uruguay, Helsinki

Chancery

Puhelin

  • +358 9 682 933 00

Sähköpostiosoite

  • urufinlandia@mrree.gub.uy

Käyntiosoite

Yrjönkatu 16
00120
HELSINKI
FINLAND

Kansallispäivä

25 August Proclamation of Independence (1825)

Henkilöstö

Mr Santiago Daniel Alonso De Souza Viera
Va. asiainhoitaja
Helsinki