Ulkoministeriön rahoittamat kansainväliset tehtävät

Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyömäärärahoista suomalaisia asiantuntijoita apulaisasiantuntija- (Junior Professional Officer, JPO) ja YK:n vapaaehtoistehtäviin (UN Volunteer, UNV)  YK:n ja sen alaisten järjestöjen, kansainvälisten rahoituslaitosten ja eräiden tutkimusjärjestöjen palvelukseen.  Lisäksi rahoitetaan asiantuntijoita maakoordinaattorin avustaja (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC) tehtäviin YK:n maakoordinaattorin toimistoihin.

Asiantuntijatoiminnan suunnittelusta ja rahoituksesta vastaa ulkoministeriön kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö, joka identifioi tehtävänkuvat ja sijaintipaikat yhteistyössä ulkoministeriön muiden yksiköiden ja edustustojen sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen selonteon linjaukset.

Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se

  • mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla,

  • kasvattaa suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa sekä

  • kartuttaa suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta.

Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Yhteystiedot:

Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö

UN Volunteers
Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
Leslie Loch
puh. +49 228 8152308
sähköposti: leslie.loch@unv.org
verkkosivut: www.unv.org

Tämän sivun sisällöstä vastaa