Ulkoministeriön kehysehdotukset vuosille 2019-2023

Kehysehdotus perustuu hallitusohjelmaan ja toimintaa ohjaaviin valtioneuvoston selontekoihin ja linjauksiin. Näiden pohjalta on hallinnonalalle määritelty strategiset painopistealueet, jotka ohjaavat hallinnonalan toimintaa ja voimavarojen kohdentamista.

Ulkoministeriön kehysehdotus 2019-2022 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 274 kb, 30 sivua)

Ulkoministeriön kehysehdotus 2020-2023 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 803 kb, 32 sivua)