Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2014 - 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelmat on tehty hallitusohjelman, ministeriön strategian, hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen ja muiden hallituksen politiikka-asiakirjojen sekä eduskunnan hyväksymien linjausten perusteella. Hallinnonalalle on määritelty vaikuttavuus- ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa, painopisteiden asettamista ja resurssien kohdentamista.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus vuosille 2014-2017 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 152 kt)