Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus 2012 - 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelmat on tehty hallitusohjelman, ministeriön strategian, hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen ja muiden hallituksen politiikka-asiakirjojen sekä eduskunnan hyväksymien linjausten perusteella. Hallinnonalalle on määritelty vaikuttavuus- ja toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa, painopisteiden asettamista ja resurssien kohdentamista.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2015 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 161 kt)