YK:n kidutuksen vastaisen komitean ratkaisu turvapaikanhakijan käännyttämistä koskevassa asiassa

YK:n kidutuksen vastainen komitea antoi 23. toukokuuta ratkaisun Suomea vastaan tehdyssä valitusasiassa, joka koskee turvapaikanhakijan käännyttämistä Venäjälle. Komitea katsoo ratkaisussaan, että valittajan käännyttäminen Venäjälle loukkaisi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen 3 artiklaa (kielto karkottaa, palauttaa tai luovuttaa ketään toiseen valtioon, jos on perusteltu syy uskoa, että hän olisi siellä vaarassa joutua kidutetuksi).

Komitea katsoo ratkaisussaan, että tšetšeenitaustaisella valittajalla olisi ennustettavissa oleva, todellinen ja henkilökohtainen riski joutua kidutuksen kohteeksi, jos hänet käännytettäisiin Venäjälle.

Komitean ratkaisun mukaan Suomen on käsiteltävä uudelleen valittajan turvapaikkahakemus. Suomea pyydetään myös pidättäytymään valittajan käännyttämisestä hänen turvapaikkahakemuksensa uudelleenkäsittelyn aikana.

Suomen tulee raportoida komitealle 90 päivän kuluessa niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun johdosta on ryhdytty.

Ratkaisu englanniksi (pdf, 212 KB)

 

 

Lisätietoja:

  • Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö, puh. 0295 351 172
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.