Valtioneuvosto valmistelee ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksista ulkoministeri Haaviston johdolla

Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Valtioneuvosto on käynnistänyt ajankohtaisselonteon valmistelun, missä arvioidaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen turvallisuus- ja toimintaympäristön muutosta ja sen seurauksia Suomelle.

Selonteko käsittelee Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen tilanteen taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista.

Valtioneuvosto on asettanut selonteon valmistelemiseksi koordinaatioryhmän, jota johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto. Ulkoministerin johtama koordinaatioryhmä sovittaa yhteen selonteon eri osa-alueita, jotka koskevat usean eri ministeriön hallinnonalaa. Koordinaatioryhmässä on kaikkien hallitusryhmien edustus. 

Ulkoministeri Haavisto johtaa myös ulkoministeriön työryhmää selonteon ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisten osioiden valmistelemiseksi. Työryhmässä on mukana edustus myös tasavallan presidentin kansliasta, valtioneuvoston kansliasta ja puolustusministeriöstä. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) sekä varautumisen, oikeusvaltion ja sisäisen turvallisuuden, digitalisaation ja julkisen kehittämisen ministeriryhmät käsittelevät omien vastuualueidensa asioita. 

Valtioneuvoston selonteko on määrä antaa eduskunnalle huhtikuun alkupuolella. Eduskunnan odotetaan käyvän selonteon pohjalta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan keskustelun.

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300 

Johanna Sumuvuori, ulkoministerin valtiosihteeri, puh. 0295 160 983 

Joel Linnainmäki, ulkoministerin erityisavustaja, puh. 0295 350 466

Ajankohtaisselonteon sihteeristö: 

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos, puh. 0295 350 063 

Salla Sammalkivi, lähetystöneuvos, puh. 0295 350 020

 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.