Uusi erityisriskirahoitus suuntaa Finnfundin sijoituksia yhä vahvemmin köyhimpiin maihin

Valtion omistajaohjauksen mukaan kehitysrahoitusyhtiön Finnfundin on sijoitettava erityisesti köyhimpiin maihin sekä riskipitoisiin mutta kehitysvaikutuksiltaan mittaviin hankkeisiin. Linjauksen toteuttamiseksi valtioneuvosto päätti ottaa uudelleen käyttöön erityisriskirahoituksen 75 miljoonan euron suuruisena.

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta puolsi 20. syyskuuta 75 miljoonan euron erityisriskirahoitusta kehitysrahoitusyhtiö Finnfundille vuosille 2018–2023. Summa pitää sisällään aiemmin myönnetyn, 50 miljoonan euron suuruiseksi rajatun tappiotakuun, joten uuden sitoumuksen määrä on 25 miljoonaa euroa.

Erityisriskirahoituksen piiriin valittavista Finnfundin sijoituksista mahdollisesti syntyviä luotto- tai sijoitustappioita voidaan kattaa osittain valtion antamasta tappiotakuusta. Takuu tarvitaan, jotta Finnfund pystyy tekemään riskipitoisia, mutta kehitysvaikutuksiltaan poikkeuksellisen mittavia sijoituksia. Sijoitusriskiin vaikuttavat esimerkiksi sijoituksen kohdemaa, koko ja toimiala.

”Köyhimmissä ja hauraissa maissa pula kohtuuhintaisesta ja kärsivällisestä rahoituksesta on muodostunut keskeiseksi pullonkaulaksi työllistävälle ja kehityksen edellytyksiä luovalle yritystoiminnalle. Esimerkiksi sähköpula on Afrikassa kuin käsijarru taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle”, sanoo yksikön päällikkö Max von Bonsdorff ulkoministeriöstä.

Erityisriskirahoitus on osa hallituksen toimia Finnfundin toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi.  Yhtiön uusista sijoituksista 75 prosenttia täytyy kohdistaa ulkoministeriön linjauksen mukaan alemman keskitulotason tai sitä köyhempiin maihin. Lisäksi Finnfundia ohjataan esimerkiksi tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen kehitysmaiden yhteiskuntia sopeuttavia sijoituksia.

Erityisriskirahoitus oli käytössä vuosina 2012–2015

Erityisriskirahoitus oli käytössä vuosina 20122015 ja sen koko oli rajattu 50 miljoonaan euroon. Tappiotakuun piiriin otettiin 16 sijoitusta, joista 14 on käynnistynyt eikä niistä toistaiseksi ole tullut luotto- tai sijoitustappioita.

Ulkoministeriö teetti ulkopuolisen arvion erityisriskirahoituksesta konsultti- ja tilintarkastusyhtiö KPMG:llä. Helmikuussa 2018 julkaistun arvion mukaan erityisriskirahoitus onnistui hyvin. Entistä suurempi osa Finnfundin sijoituksista kohdistuu köyhimpiin maihin sekä riskipitoisiin, mutta kehitysvaikutuksiltaan tärkeisiin hankkeisiin.

Yksi esimerkki on Etiopian ensimmäinen matkapuhelimissa toimiva rahalähetys- ja maksupalvelu. Sen avulla erityisesti maaseudulla asuvat köyhät ihmiset sekä maassa toimivat avustusjärjestöt voivat siirtää rahaa turvallisesti ja aiempaa selvästi pienemmillä kustannuksilla.

Yli 80 % erityisriskirahoituksen piirissä olleissa sijoituksista tehtiin vähiten kehittyneisiin maihin, eli niin sanottuihin LDC-maihin (Least Developed Countries).

M-Birr on Etiopian ensimmäinen matkapuhelimissa toimiva rahalähetys- ja maksupalvelu. Kuvassa olevasta kioskista voi vaihtaa mobiilirahan käteiseksi – tai toisinpäin. Vastaanvanlaisia vaihtopisteitä on maassa tuhansia. Finnfund on palvelua pyörittävän yhtiön osakas ja sen sijoitus yhtiöön on niinsanotun erityisriskirahoituksen piirissä.Fakta: Kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin painopisteen muutos

  • Finnfundin viime vuonna tekemistä uusista sijoituspäätöksistä 87 % tehtiin alemman keskitulotason tai sitä köyhempiin maihin.
  • Kaikista Finnfundin sijoituksista hieman vajaa puolet on tehty joko vähiten kehittyneisiin maihin (34 %) tai muihin matalan tulotason maihin (10 %). Nämä osuudet ovat selkeästi suuremmat kuin esimerkiksi muilla eurooppalaisilla kehitysrahoittajilla keskimäärin.
  • Finnfundin kaikista sijoituksista 37 prosenttia on tehty alemman keskitulotason maihin, kuten esimerkiksi Keniaan.
  • Osaltaan Finnfundin painopisteen muutosta köyhimpiin maihin vauhditti vuosina 2012–2015 erityisriskirahoitus. Siitä teetettyyn arviointiin voi tutustua ulkoministeriön verkkosivuilla.


Lisätietoja: kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö Max von Bonsdorff, puh. 050 344 1014.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi