Ulkoministeri Valtonen EU:n epäviralliseen ulkoministerikokoukseen Brysseliin

EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat epäviralliseen Gymnich-kokoukseen Brysseliin 2.–3. helmikuuta. Ministerit keskustelevat EU:n ja Afrikan sekä EU:n ja Turkin suhteista. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen.

Ministerit keskustelevat EU:n ja Afrikan välisten suhteiden kehittämisestä. Kiristynyt geopoliittinen tilanne on lisännyt tarvetta vuoropuhelulle, yhteistyölle ja tasavertaisemmalle kumppanuudelle EU:n ja Afrikan maiden välillä.

”EU:n tulee vahvistaa rooliaan Afrikassa nykyisessä globaalissa tilanteessa. Meidän tulee pyrkiä purkamaan kaupan esteitä Afrikan maiden ja EU:n välillä ja edistämään taloudellista yhteistyötä tasavertaisemmalta pohjalta”, ministeri Valtonen toteaa.

Kokouksen toisena aiheena on EU:n ja Turkin suhteet, ja yhteistyön tiivistämisestä osa-alueille, joilla EU:lla ja Turkilla on yhteisiä intressejä, kuten kaupan, turvallisuuden ja muuttoliikkeen aloilla. 

”Suomi tukee EU–Turkki -yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä, huomioiden Turkin strategisen ja taloudellisen merkityksen ja merkittävän alueellisen roolin. Tämä tapahtuu arvoista tinkimättä ja jatkossakin kiinnitetään huomiota Turkin demokratian, oikeusvaltion, perusoikeuksien ja oikeuslaitoksen tilaan”, ministeri Valtonen kertoo.    

Ennen Gymnich-kokousta ministeri Valtonen osallistuu Brysselissä EU:n indopasifiseen ministerifoorumiin ja EU–ASEAN -ulkoministerikokoukseen. Kokousten tavoitteena on syventää EU:n ja indopasifisen alueen maiden yhteistyötä, mukaan lukien EU:n ja ASEAN:in yhteistyö. Ulkoministeri Valtosella on kokousten yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia alueen edustajien kanssa.

Lisätietoja

  • Laila Clyne, ulkoministerin diplomaattiavustaja, puh. 0295 350 492
  • Lauri Hirvonen, eurooppakirjeenvaihtaja, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö, puh. 0295 350 063
  • Indopasifinen foorumi: Ari Heikkinen, johtava asiantuntija, Itä- ja Kaakkois-Aasian ja Oseanian yksikkö, puh. 0295 351 390
  • EU-ASEAN ulkoministerikokous: Helena Vuokko, tiiminvetäjä, Itä- ja Kaakkois-Aasian ja Oseanian yksikkö, puh. 0295 350131
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.