Suomi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä Natoon

Tasavallan presidentti on tiistaina 17. toukokuuta 2022 päättänyt valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon liittymisestä, ja asettanut valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.

Suomen kiinnostuksenosoitus liittymisestä ja liittymiskeskusteluiden käynnistämisestä annetaan Naton pääsihteerille ulkoministerin allekirjoittamalla kirjeellä. Kirjeen vastaanottamisen jälkeen Nato käsittelee asiaa ja päättää Suomen kutsumisesta liittymiskeskusteluihin. 

Liittymiskeskusteluissa katetaan viisi osa-aluetta: poliittiset kysymykset, oikeudelliset kysymykset, resurssikysymykset, tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä puolustus- ja sotilaalliset kysymykset.

Tasavallan presidentin asettamaa Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto ja varapuheenjohtajana toimii puolustusministeri Antti Kaikkonen. Valtuuskunnassa on jäseniä ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä, puolustusvoimien pääesikunnasta ja valtiovarainministeriöstä. Ulkoministeriö on lisäksi määrännyt valtuuskunnan asiantuntijat. 

Lisätietoja:
Joel Linnainmäki, ulkoministerin erityisavustaja, puh. 0295 350 466
Tanja Jääskeläinen, apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 350 303
Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 351 159, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tasavallan presidentin esittelyn päätösaineisto 17.5.2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)