Suomen neljäs Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma on julkaistu

Suomen uusi kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma julkaistiin 13. maaliskuuta. Toimintaohjelma on Suomen neljäs ja kattaa vuodet 2023–2027. Laajassa sidosryhmäyhteistyössä laaditun toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa naisten osallistumista rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin, ja sitä kautta tukea pyrkimyksiä rakentaa kestävää rauhaa.

Kansallinen toimintaohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Päätöslauselman ja sitä seuranneiden yhdeksän täydentävän päätöslauselman  tavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä naisten turvallisuutta konflikteissa. Suomi on vahvasti sitoutunut Naiset, rauha ja turvallisuus -agendaan ja sen edistämiseen. Suomen kansallinen toimintaohjelma määrittelee Suomen toiminnan painopisteet ja ohjaa Suomen toimintaa päätöslauselman 1325 täytäntöön panemiseksi.

Uuden toimintaohjelman viisi päätavoitetta ovat:

  1. Naisten merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus konfliktien ehkäisemiseen ja kestävän rauhan rakentamiseen vahvistuu.
  2. Naisten johtajuus, merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus, sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen rauhanprosesseissa ja rauhanvälityksessä vahvistuvat.
  3. Naisten merkityksellinen osallistuminen ja moninaisuus, sekä sukupuolinäkökulma vahvistuvat turvallisuussektorilla, kriisinhallinnassa ja varautumistyössä.
  4. Naisten ja tyttöjen turvallisuus sekä oikeuksien toteutuminen ja heidän moninaisiin tarpeisiin vastaaminen kriiseissä vahvistuu.
  5. Naiset, rauha ja turvallisuus -agendan toimeenpano vahvistuu ja kontekstisensitiivisyys lisääntyy kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

Toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti, ja sen toimeenpanosta raportoidaan vuosittain.

Suomen neljäs kansallinen toimintaohjelma on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toimintaohjelmaa ovat olleet laatimassa ja sitä toimeenpanevat ulkoministeriön ohella oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, puolustusvoimat, sisäministeriö ja sen yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Toimintaohjelman toimeenpanoon sitoutuvat kumppanitahot ovat CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, Kirkon Ulkomaanapu, Oikeusvaltiokeskus, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti ja Väestöliitto. Toimintaohjelman tavoitteita edistää suuri joukko myös muita tutkimus- ja järjestötahoja.

Ruotsin- ja englanninkieliset versiot toimintaohjelmasta julkaistaan myöhemmin keväällä.

Lisätietoja

  • Anu Apo, kansallinen 1325-koordinaattori, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, puh. +358 295 350 103, anu.apo@formin.fi