Maakuvatyötä linjaava Finland Promotion Board asetettu uudelle toimikaudelle

Pääministeri Antti Rinne on asettanut valtioneuvoston kanslian päätöksellä Finland Promotion Boardin johtoryhmän toimikaudelle 1.9.2019 -31.12.2023.

Finland Promotion Boardin johtoryhmä linjaa Suomen maakuvatyötä ja ottaa kantaa maakuvaan liittyviin kysymyksiin.  Johtoryhmä ohjaa maakuvaviestinnän yhteisten työkalujen suunnittelua ja hankkii ja hyödyntää maakuvaan liittyvää tutkimustietoa. Vuosittain laaditaan temaattinen kalenteri tukemaan mm edustustoverkoston tekemää maakuvatyötä. Suomen maakuvatyön strategia hyväksyttiin vuonna 2017.

”Kun Suomi tunnetaan maailmalla sen oikeista vahvuuksista, tämä helpottaa kaikkien suomalaisten kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitävien työtä. Tavoitteenamme on vahvistaa Suomen asemaa tehokkaalla ja koordinoidulla maakuvatyöllä”, toteaa ulkoministeriön vt. viestintäjohtaja, Finland Promotion Boardin puheenjohtaja Paula Parviainen.

Maakuvatyö tukee Suomen poliittista ja kaupallis-taloudellista vaikuttamista.  Sillä on keskeinen rooli kansainvälisten osaajien, investointien ja matkailijoiden houkuttelussa. Maakuvatyö on tärkeä osa Team Finland -verkoston toimintaa, jonka tavoitteena on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä.

”Suomeen kohdistuu nyt mielenkiintoa ja tätä haluamme hyödyntää kertomalla myös muusta kuin paljon kysytyistä koulutusjärjestelmästämme ja suomalaisesta onnellisuudesta. Haluamme välittää kuvaa Suomesta avoimena, välittävänä ja toimivana maa, jonka kilpailukyky perustuu korkealla osaamiselle, kestävälle kehitykselle ja yhdessä tekemiselle. Myös pohjoismaista tarinaa on tärkeä viedä eteenpäin”, lisää Parviainen.

Suomen maakuvatyötä tehdään verkostomaisesti yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken. Finland Promotion Boardin jäsenet ovat:

 • viestintäjohtaja Paula Parviainen, ulkoministeriö
 • viestintäjohtaja Mikko Koivumaa, työ- ja elinkeinoministeriö
 • viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, valtioneuvoston kanslia
 • yksikön päällikkö Laura Kamras, ulkoministeriö
 • kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • viestintäjohtaja Tomi Korhonen, Business Finland
 • johtaja Paavo Virkkunen, Visit Finland
 • pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
 • toiminnanjohtaja Tove Ekman, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry.
 • viestintäjohtaja Liisa Kivelä, Helsingin kaupunki
 • toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, House of Lapland
 • viestintäjohtaja Atte Palomäki, Wärtsilä
 • brändi- ja markkinointijohtaja Johanna Jäkälä, Finnair
 • viestintäjohtaja Veera Heinonen, Sitra
 • viestintäjohtaja Mari-Kaisa Brander, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö, Music Finland ja
 • markkinointijohtaja Mikko Keränen, Iceye

Lisätietoja: ulkoministeriön vt. viestintäjohtaja Paula Parviainen, puh. +358 295 350 425  ja maakuvayksikön päällikkö Laura Kamras, puh. +358 295 351 558 .

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi