Kansliapäällikkö Salmi ja suurlähettiläs Laine neuvottelivat yhteistyömahdollisuuksista Irakin viranomaisten kanssa

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi ja Suomen Irakin kiertävä suurlähettiläs Päivi Laine vierailivat Irakissa 17.-18.2. He tapasivat Irakin ulko-, sisä-, siirtolaisuus- ja oikeusministeriön ylintä johtoa. Tapaamisissa keskusteltiin Suomen ja Irakin suhteista, Irakin turvallisuustilanteesta, terrorismin vastaisesta taistelusta sekä Irakista Suomeen kohdistuneesta maahanmuutosta. 

Kahdenvälisten suhteiden tiivistymisen myötä Suomi on avaamassa syksyllä suurlähetystön Bagdadiin. Suomi tukee Irakin vakauttamista ja kartoittaa suomalaisille yrityksille avautuvia mahdollisuuksia osallistua maan jälleenrakennukseen. Toimintaa helpottaa Isisin vastaisen taistelun menestymisen myötä Irakin ja erityisesti Bagdadin turvallisuustilanteen huomattava paraneminen. 

Maahanmuuton osalta keskusteluissa korostui se, että Suomessa on huomattava määrä irakilaisia, joilla ei ole laillista oikeutta oleskella maassa. Yhteisesti todettiin vapaaehtoisen paluun ensisijaisuus. Suomi rohkaisee sitä vuoden alusta korotetulla paluutuella. Irakin ja EU:n välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulon myötä EU:n rooli maahanmuuttokysymyksissä on kasvanut.

Lisätietoja: hallitusneuvos Eero Koskenniemi, sisäministeriö, puh. 050 456 05 45, eero.koskenniemi(at)intermin.fi ja Suomen kiertävä suurlähettiläs Irakissa Päivi Laine

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.