Finnfundille 210 miljoonan laina naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen ja ilmastohankkeisiin

Suomen valtio myöntää kehitysrahoittaja Finnfundille 210 miljoonan euron lainan sijoitettavaksi edelleen kehitysmaiden ilmastohankkeisiin sekä naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseen. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin päättämä laina on osa kehitysyhteistyön finanssisijoituksia.

Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) on Suomen kansallinen kehitysrahoittaja, joka edistää kehitysmaiden kestävää kehitystä investoimalla niissä toimiviin vastuullisiin ja menestyviin yrityksiin.

Finnfund sijoittaa puolet lainasta yrityksiin, jotka vahvistavat kehitysmaiden naisten taloudellista itsenäisyyttä tai tuottavat tytöille ja naisille tärkeitä palveluja. Toinen puoli investoinneista kohdistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kehitysmaiden kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Investointikohteina ovat muun muassa uusiutuvan energian tuotanto ja sen käytön lisääminen, energiatehokkuus, kestävä metsätalous sekä maataloutta tehostavat hankkeet, jotka auttavat kehitysmaissa asuvia köyhiä ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mittavia yksityisiä investointeja kehittyvien maiden ilmastotoimiin ja tasa-arvon edistämiseen sekä työpaikkojen luomiseen, joiden työehdot ovat reilut. Suomi aikoo olla kokoaan suurempi vaikuttaja myös tässä työssä. Itselleni on tärkeää, että painotamme myös investoinneissa naisten asemaa ja ilmastotoimia”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Finnfund on yksi pienimmistä mutta myös ketterimmistä eurooppalaisista kehitysrahoittajista. Olemme nopeasti siirtäneet painopisteemme Afrikkaan ja ylipäätään köyhimpiin maihin. Liityimme myös ensimmäisten joukossa G7-maiden aloitteeseen, jolla vahvistetaan naisten asemaa. Valtion uusi laina antaa meille mahdollisuuden jatkaa strategiamme toteuttamista”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

Finnfundille myönnettävä laina edistää hallitusohjelman tavoitetta saada mukaan yksityistä rahoitusta ja yrityksiä kehitysmaiden kestävän kehityksen investointeihin. Laina-aika on 40 vuotta, josta ensimmäiset 10 vuotta ovat lyhennysvapaita. Lainan takaisinmaksu tapahtuu sen jälkeen tasaerissä. Lainan korko on 0,5 prosenttia.

Ulkoministeriöllä on ollut vuodesta 2016 käytössään laina- ja sijoitusmuotoinen kehitysrahoitusmääräraha, niin sanottu finanssisijoitus. Se poikkeaa tavanomaisesta lahjamuotoisesta kehitysyhteistyörahoituksesta siten, että sille on ennalta asetettu tuotto- ja palaumaodote. Finnfundille myönnettävä 210 miljoonan euron laina myönnetään vuoden 2018 ja 2019 finanssisijoitusmäärärahasta.

 

Lisätietoja:

Ulkoministeriö: Max von Bonsdorff, kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. 050 344 1014 ja Tiina Vainio, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin erityisavustaja, puh. 050 524 6559

Finnfund: Pasi Rajala, viestintäjohtaja, puh. 0400 464 393