EU:n Venäjään kohdistama kuudes pakotepaketti voimaan

Euroopan unioni on julkaissut 3. kesäkuuta 2022 uusia pakotteita. Uusilla pakotteilla muun muassa kielletään venäläisen raakaöljyn ja öljyvalmisteiden tuonti.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin edelleen. Päätöksellä asetettiin venäläiselle ja Venäjältä tuotavalle raakaöljylle ja öljyvalmisteille tuontikielto sekä kiellettiin näitä tuotteita koskevien, kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen. Tuontikieltoa ei tietyin ehdoin sovelleta ennen pakotteiden voimaantuloa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon. Sitä ei myöskään tietyin ehdoin sovelleta kertaluontoisiin liiketoimiin, mikäli öljyn toimitus tehdään lähitulevaisuudessa. Raakaöljyn osalta sovelletaan kuuden kuukauden siirtymäaikaa. Öljyjalosteiden osalta vastaava siirtymäaika on kahdeksan kuukautta. Tuontikieltoa ei sovelleta putkia pitkin kuljetettavaan raakaöljyyn. Putkia pitkin tuotua öljyä tai siitä valmistettuja jalosteita ei kuitenkaan saa siirtää, kuljettaa tai myydä toisiin jäsenmaihin tai kolmansiin maihin.

Venäjälle vienti kiellettiin joiltain teollisuudessa käytössä olevilta kemikaaleilta. Lisäksi laajennettiin taajuusmuuttajien vientikieltoa, ja kiellettiin tiettyjen bioteknologisten laitteiden vienti.

Rahoitussektorin pakotteita laajennettiin poistamalla kolme uutta venäläistä pankkia kansainvälisestä tiedonvaihtojärjestelmä SWIFT:istä.

Mediapakotteita laajennettiin koskemaan kolmea Venäjän valtion kontrolloimaa mediayhtiötä, joilta kielletään lähetystoiminta ja lähetystoimintaan osallistuminen sekä tiedonvälittäminen Euroopan unionin alueella, pois lukien mm. haastattelu- ja tutkimustoiminta. Lisäksi kielletään mainostaminen kaikissa pakotteiden alaisten mediayhtiöiden sisällöissä.

Päätöksellä laajennettiin niiden henkilöiden ja yritysten listaa, joihin kohdistetaan pakotteita. Kyse on varojen jäädytyksistä sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista.  Nyt pakotelistalle lisätyt henkilöt Venäjän asevoimien edustajia, poliittisia toimijoita, Venäjän yhteiskunnan mielipidevaikuttajia sekä Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä vaikuttajia ja heidän läheisiään. Listattavat yhteisöt ovat Venäjän asevoimia tukeneita yrityksiä.

Samalla laajennettiin Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita lisäämällä pakotelistalle henkilöitä ja vientivalvonnan alaisten tuotteiden ja teknologioiden alalla toimivia yrityksiä sekä poistamalla yksi valkovenäläinen rahoituslaitos kansainvälisestä tiedonvaihtojärjestelmä SWIFT:istä.

Euroopan unionin virallinen lehti 3.6.2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja: ulkoasiainsihteeri, tiiminvetäjä Pia Sarivaara (pakotteet), puh. 0295 350 660 kaupallinen neuvos Heikki Yrjölä (vientivalvonta), puh. 0295 351 141, vastuuvirkamies Saara Nikkinen (henkilöpakotteet), puh. 0295 350 747