Pakotteet maittain

Zimbabwe: pakotteet

Zimbabwe: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 18.2.2020 voimaatulleella päätöksellä (YUTP) 2020/215 muutetaan päätös 211/101/YUTP seuraavasti:  korvataan nimi seuraavasti: ”Neuvoston päätös 2011/101/YUTP Zimbabwen tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä” ja jatketaan toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2021 saakka. Neuvoston 18.2.2020 voimaantulleella asetuksella EU 2020/213 muutetaan asetus (EY) N:o 314/2004 seuraavasti: 1) Korvataan nimi seuraavasti: ”Neuvoston asetus (EY) N:o 314/2004 Zimbabwen tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä”. 2) Poistetaan  rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta yksi henkilö.

Päätös ja asetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/101/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 314/2004 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet,) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Zimbabwen hallituksen jäsenten, heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • Zimbabwen hallituksen jäsenet, heitä lähellä olevat henkilöt, sekä muut demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvat henkilöt.