Pakotteet maittain

Zimbabwe: pakotteet

Zimbabwe: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 20.2.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/284 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 20.2.2020 asti. Lisäksi neuvoston asetuksella (EU) 2019/278 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/283 rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta poistetaan kaksi henkilöä. Lisäksi muutetaan yhtä henkilöä koskevaa perustelulausumaa.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/101/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 314/2004 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet,) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Zimbabwen hallituksen jäsenten, heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • Zimbabwen hallituksen jäsenet, heitä lähellä olevat henkilöt, sekä muut demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvat henkilöt.