Pakotteet maittain

Venezuela: pakotteet

Venezuela: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 27.9.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/1596 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1586 lisätään seitsemän henkilöä luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Täytäntöönpanoasetus

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 14.11.2017 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/2074 ja asetukseen (EU) 2017/2063 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja puolustustarvikkeet sekä kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • televiestinnän tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • ihmisoikeusloukkauksista, tukahduttamistoimista ja demokratian heikentämisestä vastuullisten tahojen varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet
  • edellä mainittuja lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet