Pakotteet maittain

Venezuela: pakotteet

Venezuela: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 29.6.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/898 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/897 lisätään 11 henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös
Täytäntöönpanoasetus
 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 14.11.2017 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/2074 ja asetukseen (EU) 2017/2063 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja puolustustarvikkeet sekä kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • televiestinnän tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • ihmisoikeusloukkauksista, tukahduttamistoimista ja demokratian heikentämisestä vastuullisten tahojen varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet
  • edellä mainittuja lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet