Pakotteet maittain

Venezuela: pakotteet

Venezuela: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 13.11.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1965 rajoittavien toimenpiteiden, myös kaikkien nimeämisten, voimassaoloa jatketaan 14 päivään marraskuuta 2022 ja perusteet 26 henkilön osalta saatetaan ajan tasalle. Päätös (YUTP) 2017/2074 muutetaan tämän mukaisesti. Neuvoston 13.11.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1959 saatetaan ajan tasalle perusteet 26 henkilön osalta asetuksen (EU) 2017/2063 liitteessä IV.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) 2017/2063 8 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1965 (pdf, 9 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1959 (pdf, 10 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Komission ohjeet humanitaarisen avun toimittamisesta COVID-19-pandemian torjumiseksi (pdf 36 sivua, 880 KB)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin (avautuu uuteen ikkunaan)

Pakotteet perustuvat 14.11.2017 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/2074 (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)ja asetukseen (EU) 2017/2063 (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja puolustustarvikkeet sekä kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • televiestinnän tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • ihmisoikeusloukkauksista, tukahduttamistoimista ja demokratian heikentämisestä vastuullisten tahojen varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet
  • edellä mainittuja lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet