Pakotteet maittain

Venezuela: pakotteet

Venezuela: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 13.11.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/1893 jatketaan pakotteiden voimassaoloa 14.11.2020 saakka. Päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1891 päivitetään seitsemää rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevaa henkilöä koskevia tietoja. Lisäksi neuvoston päätöksellä ja asetuksella (EU) 2019/1889 lisätään rajoittavia toimenpiteitä koskeviin säädöksiin säännökset henkilötietojen käsittelystä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös
Täytäntöönpanoasetus
Asetus

 

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 14.11.2017 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/2074 ja asetukseen (EU) 2017/2063 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet ja puolustustarvikkeet sekä kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • televiestinnän tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • ihmisoikeusloukkauksista, tukahduttamistoimista ja demokratian heikentämisestä vastuullisten tahojen varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet
  • edellä mainittuja lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet