Pakotteet maittain

Turkki: Pakotteet

Turkki: Pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 27.2.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/275 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/274 lisätään kaksi henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 13.11.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1894 ja asetukseen (EU) 2019/1890 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet