Pakotteet maittain

Turkki: pakotteet

Turkki: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 13.11.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1966 muutetaan päätöksen (YUTP) 2019/1894 liitteessä olevat merkinnät 1 ja 2. Neuvoston 13.11.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1960 muutetaan asetuksen (EU) 2019/1890 liitteessä I olevat merkinnät 1 ja 2.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) 2019/1890 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1966 (pdf, 3 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1960 (pdf, 3 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 13.11.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1894(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetukseen (EU) 2019/1890(Linkki toiselle verkkosivustolle) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • hiilivetyjen etsintään ja tuotantoon liittyvästä luvattomasta poraustoiminnasta Kyproksen aluemerellä, talousvyöhykkeellä tai mannerjalustalla sekä hiilivetyjen hyödyntämisestä vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet