Pakotteet maittain

Tunisia: pakotteet

Tunisia: pakotteet

Viimeisin muutos

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 28.1.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/135 jatketaan Tunisian tilanteen johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2020 asti. Lisäksi neuvoston päätöksellä ja 28.1.2019 voimaan tulleella neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/132 poistetaan yksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleva henkilö listalta. Säädösten liitteissä lueteltujen henkilöiden varat on jäädytettävä ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/72/YUTP ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 101/2011 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja näitä lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja