Pakotteet maittain

Tunisia: pakotteet

Tunisia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 26.1.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/55 muutetaan päätöksen 2011/72/YUTP sisältöä siten, että rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan 31 päivään tammikuuta 2022 saakka sekä päätöksen 2011/72/YUTP liitteessä olevat neljää henkilöä koskevat merkinnät poistetaan ja tiedot oikeudesta puolustukseen ja oikeudesta tehokkaaseen oikeussuojaan asetetaan ajan tasalle kahden henkilön osalta. Neuvoston 26.1.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/49 muutetaan asetuksen (EU) N:o 101/2011 sisältöä siten, että kyseisen asetuksen liitteessä olevat neljää henkilöä koskevat merkinnät poistetaan ja tiedot oikeudesta puolustukseen ja oikeudesta tehokkaaseen oikeussuojaan asetetaan ajan tasalle kahden henkilön osalta.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen tahojen saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 101/2011 2 artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/55(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/49(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)
 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/72/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 101/2011(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö

Varojen jäädyttäminen

  • valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien ja näitä lähellä olevien tahojen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja