Pakotteet maittain

Sudan: pakotteet

Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591 (2005) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 5. päivänä maaliskuuta 2021 yhden henkilön poistamisen luettelosta, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Neuvoston 21.5.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/815 poistetaan tämä henkilö päätöksen 2014/450/YUTP liitteestä. Neuvoston 21.5.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/804 poistetaan tämä henkilö asetuksen (EU) N:o 747/2014 liitteestä I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 747/2014 5 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/815 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/804 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/450/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 747/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt