Pakotteet maittain

Somalia: pakotteet

Somalia: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 751 (1992) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 26 päivänä helmikuuta 2021 kolmen henkilön lisäämisen luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Neuvoston 6.4.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/560 muutetaan päätöksen 2010/231/YUTP liitettä I tämän mukaisesti. Neuvoston 6.4.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/559 muutetaan asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitettä I tämän mukaisesti.

Eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 b § ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/559 sisältämät muutokset huomioiden asetuksen (EU) N:o 356/2010 liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 356/2010 2 artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/560(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/559(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/231/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 356/2010(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja (EY) N:o 147/2003(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, ellei niiden käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa

Tuontikiellot

  • puuhiili ja sen tuontiin liittyvä rahoitus ja vakuutukset

Varojen jäädyttäminen

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävien sekä aseivientikieltoa rikkoneiden henkilöiden ja niitä lähellä olevien ytheisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavat ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneet ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävät sekä asevientikieltoa rikkovat henkilöt

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedonvaatimus koskien tiettyjä rahteja Somaliaan ja Somaliasta