Pakotteet maittain

Nicaragua: pakotteet

Nicaragua: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 13.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1800 jatketaan Nicaraguan tilanteen johdosta määrättyjä rajoittavia toimenpiteitä 15 päivään lokakuuta 2022 saakka. Päätöstä (YUTP) 2019/1720 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1800(Linkki toiselle verkkosivustolle)
 

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 16.10.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1720(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetukseen (EU) 2019/1716(Linkki toiselle verkkosivustolle) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet