Pakotteet maittain

Nicaragua: Pakotteet

Nicaragua: Pakotteet

 

Viimeisin muutos

Neuvoston 4.5.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/607 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/606 lisätään kuusi henkilöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 16.10.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1720 ja asetukseen (EU) 2019/1716 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet