Pakotteet maittain

Nicaragua: Pakotteet

Nicaragua: Pakotteet

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 16.10.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/1720 ja asetukseen (EU) 2019/1716 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta tai demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa vastuullisten henkilöiden matkustusrajoitteet