Pakotteet maittain

Myanmar (Burma): pakotteet

Myanmar (Burma): pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 1.5.2019 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2019/678 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/672 lisätään uutta tietoa kahdesta henkilöstä luetteloon rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä sekä mainitaan kaikkien luetteloon merkittyjen henkilöiden sukupuoli. Rajoittavia toimenpiteitä jatketaan 30 päivään huhtikuuta 2020. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Tällä hetkellä voimassa olevat pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/184/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 401/2013 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin liittyvät tarvikkeet
  • kaksikäyttötuotteet sotilaallisiin tarkoituksiin tai Myanmarin rajapoliisille
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet 
  • televiestinnän ja Internetin valvontaan tarkoitettu teknologia, ohjelmistot ja seuranta- ja kuuntelupalvelut
  • yllä mainittuihin tarvikkeisiin sekä sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu ja tietyt palvelut (ml. välityspalvelut, rahoitus, rahoitustuki)

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, humanitaarisen avun toimituksen estämisestä sekä ihmisoikeusloukkausten tutkinnan estämisestä vastuullisten henkilöiden varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet