Pakotteet maittain

Myanmar (Burma): pakotteet

Myanmar (Burma): pakotteet

Viimeisin muutos

Päätöksen 2013/184/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä jatketaan neuvoston 1.5.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/711 30 päivään huhtikuuta 2022 saakka. Päätöksellä (YUTP) 2021/711 muutetaan myös kahta henkilöä koskevia tietoja päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä. Neuvoston 1.5.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/706 muutetaan kahta henkilöä koskevia tietoja asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV.

Eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 b § sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/706 sisältämät muutokset huomioiden asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 401/2013 4 a artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/711 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/706 (pdf, 2 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Tällä hetkellä voimassa olevat pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/184/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 401/2013(Linkki toiselle verkkosivustolle) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin liittyvät tarvikkeet
  • kaksikäyttötuotteet sotilaallisiin tarkoituksiin tai Myanmarin rajapoliisille
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet 
  • televiestinnän ja Internetin valvontaan tarkoitettu teknologia, ohjelmistot ja seuranta- ja kuuntelupalvelut
  • yllä mainittuihin tarvikkeisiin sekä sotilastoimintaan liittyvä tekninen apu ja tietyt palvelut (ml. välityspalvelut, rahoitus, rahoitustuki)

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

  • vakavista ihmisoikeusloukkauksista, humanitaarisen avun toimituksen estämisestä sekä ihmisoikeusloukkausten tutkinnan estämisestä vastuullisten henkilöiden varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet