Pakotteet maittain

Muut terrorismipakotteet

Muut terrorismipakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 21.7.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1192 kumotaan päätös (YUTP) 2021/142 sekä päivitetään luettelo niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa. Kyseinen luettelo löytyy päätöksen (YUTP) 2021/1192 liitteestä. Neuvoston 21.7.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1188 kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/138 sekä päivitetään asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 2580/2001. Kyseinen luettelo löytyy täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1188 liitteestä.

Asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon sisällytetyille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille ja yhteisöille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden tahojen saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 1 kohdan a alakohtaan.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1192(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1188(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

  Tausta

Muut kuin ISIL (Daesh) ja al-Qaida-järjestöihin kohdistetut terrorismipakotteet perustuvat neuvoston asetukseen (EY) N:o 2580/2001(Linkki toiselle verkkosivustolle)ja neuvoston yhteiseen kantaan 2001/931/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle). Voimassa oleva luettelo löytyy täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1188(Linkki toiselle verkkosivustolle) liitteestä.

 

Sisältö

Rahoitus ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

  • kielto tarjota rahoituspalveluita (luettelossa mainituille) terroritekoihin osallistuneille tai niitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille

Varojen jäädyttäminen

  • (luettelossa mainittujen) terroritekoon tai sellaisen yritykseen osallistuneiden tai niitä edistäneiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja