Pakotteet maittain

Mali: pakotteet

Mali: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 18.7.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/1216 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 19.7.2019 tekemä päätös viiden henkilön lisäämisestä luetteloon matkustuskiellon kohteena olevista henkilöistä. Henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/1775 ja asetukseen (EU) 2017/1770.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää