Pakotteet maittain

Mali: pakotteet

Mali: pakotteet

Neuvoston 8.1.2020 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2020/9 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/8 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 19.12.2019 tekemä päätös viiden henkilön lisäämisestä luetteloon varojen jäädytyksen kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin (avautuu uuteen ikkunaan)

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/1775(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2017/1770(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää