Pakotteet maittain

angle-left Mali: pakotteet

Mali: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 10.1.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/29 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 20.12.2018 tekemä päätös kolmen henkilön lisäämisestä luetteloon matkustuskiellon kohteena olevista henkilöistä. Henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2017/1775 ja asetukseen (EU) 2017/1770.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja

Matkustusrajoitteet

  • nimettyjen Malin rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää