Pakotteet maittain

Libanon: pakotteet

Libanon: pakotteet

I. Libanonin tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Nämä pakotteet perustuvat neuvoston 3.8.2021 voimaan tulleeseen päätökseen (YUTP) 2021/1277 (pdf, 8 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja asetukseen (EU) 2021/1275 (pdf, 11 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle), ja ne kohdennetaan demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Libanonissa vastuussa oleviin luonnollisiin henkilöihin sekä näihin henkilöihin yhteydessä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin. Tällä hetkellä luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä ei ole pakotelistattu, eli yllä mainittujen EU:n pakotesäädösten liitteiden pakoteluettelot ovat tällä hetkellä tyhjät.

Sisältö pääpiirteittäin

Matkustusrajoitukset

Varojen jäädyttäminen ja kielto asettaa varoja saataville

  • demokratian tai oikeusvaltion heikentämisestä Libanonissa vastuussa oleville luonnollisille henkilöille sekä näihin luonnollisiin henkilöihin yhteydessä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä
  • mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa niiden luonnollisten henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi, jotka ovat vastuussa demokratian tai oikeusvaltion heikentämisestä Libanonissa, eikä näihin luonnollisiin henkilöihin yhteydessä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten saataville tai hyödynnettäviksi

II. Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvat erityiset rajoittavat toimenpiteet sekä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksymän päätöslauselman 1701 (2006) mukaiset vientirajoitukset

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Nämä pakotteet perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan 2006/625/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1412/2006(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä neuvoston yhteiseen kantaan 2005/888/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 305/2006(Linkki toiselle verkkosivustolle) myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tällä hetkellä luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä ei ole pakotelistattu, eli yllä mainittujen EU:n pakotesäädösten liitteiden pakoteluettelot ovat tällä hetkellä tyhjät.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

  • aseet ja niihin liittyvät tarvikkeet, ellei toimitukselle ole Libanonin valtion lupaa
  • yllä mainittuihin tuotteisiin liittyvä tekninen apu sekä välitys- ja rahoituspalvelut

Varojen jäädyttäminen

  • entisen pääministeri Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • entisen pääministeri Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden matkustusrajoitteet