Pakotteet maittain

Libanon: pakotteet

Libanon: pakotteet

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan 2006/625/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1412/2006 sekä neuvoston yhteiseen kantaan 2005/888/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 305/2006 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

  • aseet niihin liittyvät tarvikkeeet, ellei toimitukselle ole Libanonin valtion lupaa
  • yllä mainittuihin tuotteisiin liittyvä teknisen apu sekä välitys- ja rahoituspalvelut

Varojen jäädyttäminen

  • entisen pääministeri Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja (luettelossa ei 15.10.2013 yhtään henkilöä)

Matkustusrajoitteet

  • entisen pääministeri Haririn murhaan osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden matkustusrajoitteet (luettelossa ei 15.10.2013 yhtään henkilöä)